Sikeres volt a gyergyószéki unitáriusok rendezvénye

Közel százan vettek részt a programokon

III. Gyergyószéki Unitárius Napok 

A Gyergyószentmiklósi Unitárius Egyházközség 2017. szeptember 9−10. között a Gyergyószéken élő unitáriusok közössége építése céljából Gyergyószéki Unitárius Napokat tartott. A rendezvénynek az unitárius imaház és udvara adott otthont. A rendezvényen a Gyergyószentmiklósi Unitárius Egyházközség anyaegyházközségéből és szórványaiból közel százan vettek részt.   

A kétnapos programban volt áhítat, előadások, közösségépítő játékok, szórakoztató részek, zenei előadások, istentisztelet.

A rendezvény nyitányaként Tőkés-Bencze Zsuzsánna helyi lelkész alkalmi áhítatot tartott, majd Szentgyörgyvölgyi Gábor Belváros-Lipótváros Budapest V. Kerület önkormányzati képviselője, testvérvárosi tanácsnoka és Fórika Krisztina Gyergyószentmiklós önkormányzatának külkapcsolati referense mondtak köszöntő beszédet.

Ezt követően dr. Andorkó Júlia Eszter, az Unitárius Közlöny szerkesztője „…színésznőt szerettem” – Laborfalvi Róza és Jókai Mór, a nemzet színésznője és a nemzet írója címmel tartott előadást. Az előadó beszélt e két neves személyiség életrajzáról, és érdekes képet nyújtott arról, mit is jelentett az a mítosz, amely körüllengte őket. Nem irodalomtörténeti elemzést nyújtott a hallgatóságnak, hanem az emberi hozzáállás aspektusait világította meg. Például arra irányította a figyelmet, hogy aszerint ítélünk meg egy embert, amit látunk belőle, holott fogalmunk sincs, ki is ő valójában.

Mivel a rendezvényünk legfőbb célja a közösségépítés, ezért elmaradhatatlan része annak a játék, a közös öröm, önfeledtség megérzése, Ferencz Judit gyergyószentmiklósi néptáncoktató vezetésével népi játékokat játszottunk, népdalokat, néptáncot tanultunk. Vacsora gyanánt zsíros kenyeret fogyasztottunk a templom udvarán. A szombat esténk hangulatát az unitárius Balázs Helga és Péter Róbert könnyűzenei előadása színesítette. Az előadás szépségét a gyönyörű gitárjátékban és a csodálatos ifjú női énekhangban ragadhattuk meg a sokszor közösen énekelt ismert és mai slágerek előadása által.

Vasárnap 11 órától zenés istentiszteletet tartottunk, amelynek zenei részét Márk Attila, verszenésítő, árkosi unitárius kántor gitár és énekkísérete és Fekete Ágnes, a nagyajtai Áfonya Citeraegyüttes oszlopos tagjának népdaléneklése biztosította. A szószéki szolgálatot Tőkés-Bencze Zsuzsánna helyi lelkész tartotta a 62. zsoltárból választott bibliai versek alapján. A prédikáció üzenete a zsoltár 12‒13. verse alapján a következő volt: ,,szólott egyszer az Isten, és ezt a két dolgot értettem meg, Istennél van az erő, nálad van uram, a szeretet.” Bennünk van a tiszta, eredeti mondat, Istennek a szeretetét tolmácsoló hangja, amit mindig tisztán kell hallanunk, nem szabad eltorzítanunk, elfelednünk.

unitarius1

Az istentisztelet után beszélgetésre, ismerkedésre szánt szünet törte meg az előadások rendjét, mely után Fekete Levente, nagyajtai unitárius lelkész tartott előadást, amelynek címe: Gondviselés, ahogy volt, van és lesz. A Biblia tanítása – Kriza János élete – a mi személyes életünk alapján. A lelkész a Biblia, Jézus tanítása és Kriza János püspök életpéldáján túl, a saját élettapasztalatairól mesélt, s tette megragadhatóvá a gondviselést. ,, A gondviselés talán olyan, mint a jó bor: amikor isszuk, annak az illatában, zamatában és színében ott van a szőlőmunkások és borkészítők hite, izzadsága, dala, a fáradsága, a ránca, és élni akarása. A mi életünkben is ott a gondviselés.” Az előadást a nagyajtai Áfonya Citeraegyüttes néhány tagjának előadása zárta, akiknek citerajátéka és csengő-bongó hangjaik pont az említett életszeretetnek voltak a kifejezői.

unitarius

Az istentisztelet és az előadások alatt a gyerekeknek foglalkozást, játékokat tartott Pál Tünde sepsiszentgyörgyi unitárius vallástanár.

Az ebédet a helyi Korona Vendégházban fogyasztottuk el. Ebéd után Márk Attila Vagy-vagy címmel az általa megzenésített, többnyire kortárs költők verseiből tartott előadást. A lélekkel, és alázattal kezelt művészi előadás felemelő, gazdagító volt mindannyiunk számára.  

Hálásak vagyunk a jó Istennek, hogy idén is erőt adott ahhoz, hogy gyülekezetünk épülése, egymás megörvendeztetése, a közösségünkben jelen levő jó hangulat táplálása céljából segítette rendezvényünk megvalósulását.

Rendezvényünk támogatói egyházközségünk tagjai, illetve Hargita Megye Tanácsa.

Isten áldása legyen a rendezvényünk résztvevőin, támogatóin és kivitelezőin egyaránt!

Tőkés-Bencze Zsuzsánna
lelkész

Kérem ossza meg ismerőseivel: