Súlyosbított a képviselőház az állatkínzásért járó büntetéseken

A kegyetlen bánásmód kategóriájába a zoofíliát is besorolták

Döntő házként elfogadta a képviselőház azt a tervezetet, amely megnöveli az állatokkal való kegyetlen bánásmódért járó büntetéseket. A kegyetlen bánásmód kategóriájába ezentúl a zoofíliát is besorolják.

A törvényhozók egyhangúlag, 281 támogató szavazattal fogadták el a javaslatot, amely az állatok védelmére vonatkozó 2004/205-ös törvényt módosítja.

A képviselők beiktattak a jogszabályba egy új szövegrészt, amely kimondja, hogy a zoofília is állatokkal szembeni kegyetlen bánásmódnak minősül.

Az új változat értelmében veszélyhelyzetben lévő állatnak minősül az az állat is, amelyet megsebeztek, megcsonkítottak vagy zoofíliának vetettek alá, valamint az az állat, amely nem kapott elegendő élelmet, vizet, nincs megfelelő menedéke, és nem részesül orvosi ellátásban.

Azt, hogy egy állat veszélyhelyzetben van, a rendőrség állapítja meg. A megállapítást követően azonnal elrendelik a veszélyhelyzetben lévő állat menhelyre való áthelyezését egy 45 napos időszakra, vagy egy állatvédő szervezet gondjaira is bízhatják, amennyiben a szervezetnek szerződése van egy törvényesen működő állatorvosi rendelővel.

Az elfogadott változat értelmében bűncselekménynek minősül és 6 hónaptól 3 évig terjedő börtönnel, vagy pénzbírsággal büntetendő:

a) az állaton végzett nem gyógyászati célú sebészeti beavatkozás, például az állat küllemét megváltoztató műtétek: a farok vagy fül levágása, hangszálak elvágása, karmok eltávolítása, csőr vagy fogazat megcsonkítása;

b) nyolc hetesnél fiatalabb egyedek eltávolítása az anyától forgalmazási céllal, kivéve, ha a fajra jellemző elválasztási időszak ennél rövidebb;

c) élő állatok felhasználása más állatok kiképzésére vagy agressziójuk levezetésére, ha ez az állat számára szenvedést okoz.

Szintén bűncselekménynek minősül és egytől 5 évig terjedő börtönnel vagy pénzbírsággal büntetendő:

a) a gerinces fajokhoz tartozó állatok felhasználása cirkuszi előadásokban vagy bármilyen típusú előadásban, függetlenül attól, hogy az állat fogságban vagy szabadon született-e, és függetlenül az állat szelídítettségi fokától;

b) állatkábító fegyver alkalmazása, ha nem az állat ártalmatlanná tétele érdekében történik;

c) háziállatokra vagy fogságban lévő vadállatokra lövés;

d) állatok szándékos megsebesítése.

Bűncselekménynek minősül és 2-től 7 év börtönbüntetést von maga után:

a) állat szándékos és jogtalan megölése;

b) állat kínzása;

c) állatok közötti vagy állatokat felhasználó viadalok szervezése;

d) zoofília.

Kiegészítő büntetésként a bíróság 1-től 5 évig terjedő időszakra eltilthatja a vádlottat állat birtoklásától.

Nem minősül bűncselekménynek:

a) ha az állat megölése vagy megsebesítése az állat támadására adott válaszlépésként történik;

b) az állat ivartalanítása.

A képviselőház döntő fórumként szavazott a jogszabályról.


Forrás: www.agerpres.ro

Kérem ossza meg ismerőseivel: