Számtalan Székelyföldi településen lobbantak fel a lármafák

A közösség hite biztosítéka a sikernek

2021. október 31-én a Székelyföld Autonómiájának Napján, a koronavírus-járvány megfékezésére hozott korlátozó intézkedések ellenére számtalan Székelyföldi településen lobbantak fel a lármafák. Köszönjük a Székely Nemzeti Tanács nevében az önkormányzatoknak, helyi gyülekezeteknek, önkénteseknek, akik őrtüzet gyújtottak Marosvásárhelyen, Makfalván, Sepsiszentgyörgyön, Nyárádremetén, Szentdemeteren, Farkaslakán, Alsóboldogfalván, Vargyason, Székelykeresztúron, Égén, Siklódon, Zetelakán, Baróton, Készdiszentléleken és más településeken, ahonnan még nem kaptunk visszajelzést.

Hasonlóan köszönet illeti a szolidaritási lángok meggyújtóit Magyarországon és Felvideken: Budapesten, Debrecenben, Budafokon, XVIII. Kerületben, Tiszalúcon, Budaörsön, Pomázon, Nagydémen, Szegeden, Tápiósülyén, Ballószögön, Tevelen, Balatöngyörökön, Székesfehérváron, Letkésen, Balatonszentgyörgyön, Csepelen, Kétpón, Pilisszántón, Cegléden, Dunakeszin, illetve Péterfalán és Gömörön. A felsorolás nem teljes, de világosan jelzi azt, hogy milyen erős visszhangja van a székely autonómiatörekvésnek a Kárpát-medencében.

Ez az ünnep olyan megemlékezés Székelyföldön, mint önálló államokban az államalapítás vagy az alkotmány ünnepe. A terület egészét érinti, és minden értéket megjelöl, amit az érintett föld és közösség adott a világnak.

Készülünk március 10-ére, a Székely Szabadság Napjára, amikor kifejezetten a székelyek szabadságvágyáról, szabadságküzdelméről emlékezünk, de mindkét alkalommal kifejezzük a közösség igényét Székelyföld területi autonómiája iránt.

Székelyföld Autonómiájának Napján, de azt követően is a résztvevők lelkesedése, imája ad energiát, hogy közös erővel vigyük tovább Székelyföld autonómiaküzdelmét, a nemzeti régiók elismertetéséért elindított polgári kezdeményezést. A kollektív akarat, a közösség hite a legfontosabb biztosítéka a sikernek.

Izsák Balázs
a Székely Nemzeti Tanács elnöke

Marosvásárhely, 2021. november 1.


Ma, október 31-én, Székelyföld Autonómiájának Napján azért gyűltünk össze – székelyek és a velük szolidáris közösségek tagjai –, hogy ismételten kinyilvánítsuk igényünket Székelyföld autonómiája iránt.

Az elmúlt egy évben a nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezés aláírásgyűjtését sikerrel zártuk, és soron következik, hogy az Európai Bizottság sikeresnek nyilvánítsa a kezdeményezést.

Megalkottuk a nemzeti régiók fogalmát, megteremtve ezzel az alapot e régiók népeinek együttműködésére. Távlatot nyitottunk a közös célok megfogalmazására, függetlenül attól, hogy e régióknak mi a jogállása saját államukon belül. El fogjuk érni, hogy a nemzeti régiók a közösségi jog alanyaivá váljanak.
A nemzeti régiók ügye, s ezzel a székelység ügye visszavonhatatlanul európai üggyé vált!

Újra és újra elmondjuk, hogy az Európai Uniónak felül kell vizsgálnia az önrendelkezési jog merev és elavult értelmezését. Legyen szó akár államon belüli önrendelkezésről, vagy akár függetlenségről, ez a jog nem csak az államok népességét illeti meg, hanem minden olyan közösséget, mely a történelem során is meg tudta őrizni nemzeti, nyelvi, kulturális és vallási sajátosságait a saját szülőföldjén.

Követeljük az Európai Uniótól, hogy a globalizmus erőinek kiszolgálása helyett fordítsa tekintetét Európa történetileg kialakult, ám önálló állammal nem rendelkező, vagy idegen állam területén élő nemzeti közösségeire és ezek hazájára, a nemzeti régiókra.

A nemzeti régiók nem a fejlődés kerékkötői, hanem Európa rejtett erőforrásai. Székelyföld, Felvidék, Katalónia vagy Baszkföld lakosai számára az elvándorlás és az asszimiláció eddig sem voltak szabadon választott alternatívák. Eljött az idő, hogy helyben teremtsük meg az újjáépítés feltételeit!

Igényeljük Székelyföld területi autonómiáját úgy, ahogy azt a Székely Nemzeti Tanács által elfogadott Autonómia Statútum megfogalmazta:
A régió lakosságának autonómiája azt jelenti, hogy a történelmi szülőföldjén levő többségi kollektivitás joga és tényleges képessége saját felelősségére és az illető népesség érdekében átvenni a közérdekű problémák jelentős részének megoldását, a szubszidiaritás elvének megfelelően, és amely az állam és a kollektivitás között elhelyezkedő választott testülettel rendelkezik, az önigazgatás hatásköreit gyakorolja, illetve államhatósági jogosítványokkal is bír.

Autonómiát Székelyföldnek, szabadságot a székely népnek!

A Székelyföld Autonómiájának Napján Székelyföld településein összegyűlt közösségek nevében: Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke.

Székelyföld, 2021. október 31.

Kérem ossza meg ismerőseivel: