Szejkefürdői Unitárius Találkozó

Augusztus 13-án

Meghívó

A szeretet a világ éltető lelkeígy tolmácsolta Jézus tanítását egyházalapítónk, Dávid Ferenc. A reformáció elkötelezett tanítója volt, aki a jézusi evangéliumot, az Isten- és emberszeretet vallását hirdette elszántan és mégis alázattal.

Elszántsága jézusi volt, hisz életét adta hitéért. Alázata ma is követendő, hisz megtanít arra, hogyan lehet elfogadni, vagy legalábbis megtűrni azt, amivel nem értünk egyet, amit mi nem hiszünk.

Szeretettel várjuk híveinket és barátainkat a Szejkefürdői Unitárius Találkozóra, hogy együtt dicsérjük Istent jóságáért, hogy megköszönjük Isten gondviselését, melyet nap mint nap megtapasztalunk. Ez alkalommal megtörjük a kenyeret és körbe adjuk a kelyhet, emlékezünk Jézus életére és szívünkbe véssük tanítását. Megerősítjük magunkat az isteni szeretet által, lelki erőt gyűjtünk, hogy az élet kihívásaival jézusi tanítványként, keresztényként, tudjunk szembenézni. 

Közös imával, közös zsoltárral és úrvacsorával törekedjünk az isteni szeretetet megismerésére és az Istennek tetsző életvitelre.

A Szejkefürdői Unitárius Találkozón lehetőség lesz lelki és testi táplálék beszerzésére, kiadványok és kézműves tárgyak megvásárlására, a Gondviselés Segélyszervezet tevékenységének megismerésére, gyermek-, és ifjúsági foglalkozásra.

Kérünk mindenkit, hogy hozza magával énekeskönyvét, valamint hozzon takarót és esőernyőt.

Atyafiságos tisztelettel:
Bálint Benczédi Ferenc s.k.  püspök
Székely Kinga Réka s.k. hitéleti és missziói előadó-tanácsos

unitarius


További információért Székely Kinga Réka lelkészhez, előadó-tanácsoshoz lehet fordulni: 0751/129286, szkingareka@gmail.com

Kérem ossza meg ismerőseivel: