Szejkefürdői Unitárius Találkozó

    A Magyar Unitárius Egyház 2015. augusztus 8-án, szombaton déli 11 órától tartja meg egyetemes unitárius találkozóját Szejkefürdőn.

    A Szejkefürdői Unitárius Találkozó a valamikori Homoródfürdői Unitárius Búcsú utódja. Tudomásunk van arról, hogy egy évszázaddal ezelőtt az aratás ideje után a két Homoród mente unitárius népe évente felment Homoródfürdőre gyalog, avagy szekerekkel, hogy ott imádkozzon és zsoltárt énekeljen. Az 1948-as államosítás után a találkozók megszűntek. 1999-ben a Székelyudvarhelyi Belvárosi Egyházközség keblitanácsának indítványára, Szejkefürdői Unitárius Világtalálkozó néven született újjá ez a találkozó, új helyszínnel és szélesebb részvétellel.
    A Szejkefürdői Unitárius Találkozó 2017. évi kiírásának újszerűsége a lelki elmélyülés lehetőségének felkínálásában és a széleskörű szervezés megvalósításában áll. Először lesz úrvacsora-vétel a székely kapuk mellett és először van bekapcsolódva más egyházkör a szervezésbe, nevezetesen a Háromszék-Felsőfehéri Unitárius Egyházkör.

A találkozó programja:

11.00 – 11.15 – A díszlovasok és a fúvószenekar felvonulása

11.15 – 11.30 – Főtisztelendő Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök köszöntő beszéde

11.30 – 12.20 – Ünnepi istentisztelet, szolgálatvégzők: Kedei Mózes székelyudvarhelyi lelkész és Orbán Gyöngyvér székelyudvarhelyi énekvezér

12.20 – 14.00 – Úrvacsora. Ágendát mond Kovács István sepsiszentgyörgyi lelkész, közügyigazgató.
Az úrvacsorai kenyeret és bort a Háromszék-Felsőfehéri Egyházkör adományozza.
Az úrvacsora kiosztásában a Háromszék-Felsőfehéri Egyházkör lelkészei vesznek részt.

14.00 • 15.45 – Koszorúzás Orbán Balázs sírjánál

15.45 • 16.15 – Kulturális műsor és ismeretterjesztő előadás
Mindkettőt a Háromszék-Felsőfehéri Egyházkör szolgáltatja.

A találkozó teljes ideje alatt Gyermeksátor működik, ahová a gyermekeket szeretettel várjuk.

SZUT2

    Tisztelettel és szeretettel várjuk unitárius és más felekezetű testvéreinket a Kárpát-medencéből.

Az Egyházi Képviselő Tanács megbízásából a szervezőbizottság

Kérem ossza meg ismerőseivel: