Székely Előfutár Ösztöndíj

2016. évi pályázati felhívás

A Székelyföld sikeres továbblépése a tudásalapú társadalomban elsőrendű feladat. A kutatómunka megtanulása, kutatási eredmények sikeres alkalmazása és új kutatási eredmények kitermelése mind fontosak. Jobban fizető állások a munkavállalóknak, gyorsan fejlődő adófizető vállalatok a közösségnek és nemzetközi elismertség a történelmi kisebbségnek a Székelyföld sokszorosan megérdemelt jövője.

Új lendület a kutatáshoz

A Székely Előfutár Ösztöndíjak célja a Székelyföldről származó, alkotó tehetségek támogatása tudományos munka tanulásában, melyet választott tanácsadó segítségével egyetemi vagy kutatóintézeti irányítással végeznek.

Az Alapítvány ebben az évben ünnepli 10-ik évfordulóját a székelyföldi tehetségek megkeresésében és támogatásában ösztöndíjakkal. Örömmel és büszkén várjuk az idei jelentkezőket és ígéretes pályázataikat.

Az alapítvány egyaránt érdeklődik természet‐ és társadalomtudományi, valamint a Székelyföld és székely nép sajátos hagyományait ápoló pályázatok iránt. Az Alapítvány Kuratóriuma különös érdeklődést jelez a következő témákban: (i) a székelyföldi gazdasági fejlődést segítő alkalmazott természettudományi kutatás és újítás; (ii) sikerek és hagyományok a történelmi Erdélyben.

A pályázáshoz további hasznos tudnivalókkal és tanácsokkal szolgál Balás Andrásnak, a Forerunner Federation elnökének “Tudomány és Helytállás” című könyve (Tortoma Kiadó, 2012).

Ösztöndíj

A Székely Előfutár Ösztöndíj támogatás teljes összege nyertes pályázónként maximum $1000, ezer amerikai dollár. Megfelelő számú alkalmas jelentkező esetén, az alapítvány 6-8 Székely Előfutár Ösztöndíj kiadását tervezi ebben az évben. Az ösztöndíjat az alapítvány két részletben utalja át a nyerteseknek:

Alaptámogatás: Az első egyharmada rész átvétele a pályázó elismerését és a pályázati munka megkezdését szolgálja. A további sikerhez kitartó és célirányos alkotó munka vezet.

Eredményességi támogatás: Az ösztöndíj további kb. kétharmad részét a pályázó egy év múlva, akkor kapja meg, miután az elkészült, referált vagy zsürizett közlésre alkalmas munkát másolatban eljuttatta az alapítványhoz. Az alapítvány ehhez mellékelve elfogadó levelet kér, mely az eredményeket közlésre alkalmasnak ítéli.

Az eredményesség elbírálásának benyújtására és a támogatás utalására félévenként van alkalom.A teljesítést a benyújtott eredmények alapján az alapítvány saját hatáskörében egyénileg dönti el. Az ösztöndíjasaink egyik korábbi évfolyamában a sikeres publikálás és ezzel teljesítés aránya 75%-os volt.

Alkalmassági követelmények

Az elbírálásban az alábbi követelményeknek megfelelő pályázók részesülnek:

1. Kizárólag székelyföldi születésű és ott lakóhellyel rendelkező személyek részesülhetnek az ösztöndíjból.
2. Egyetemre felvett hallgató vagy olyan egyetemet végzett pályázó, aki kutatómunkában vesz részt.
3. Bizonyította sikeres tanulmányi előmenetelét és/vagy vezetői képességeit a közösség szolgálatában.
4. Továbbfejlődéséhez és a kutatáshoz anyagi támogatásra van szüksége. Tandíj fedezésére azonban pályázni nem lehet.
5. A következő hónapokban többször Erdélyben tartózkodik, mert az esetleges ösztöndíj átutalás kizárólag ott vehető fel.

Az alapítvány elutasít mindenfajta hátrányos megkülönböztetést, és várja a pályázatokat valamennyi, a történelmi Székelyföld területén élő nemzetiségtől.

Pályázat Székely Előfutár Ösztöndíj pályázatot magyarul vagy angolul lehet beadni: (I) jelentkezési formanyomtatvány; (II) Európai Unió szabványa szerinti önéletrajz; (III) tanulmányi/kutatási terv (kb. 3 oldal); (IV) írásos támogató nyilatkozat a választott tanácsadótól; (V) egy vagy több ajánlólevél jelenlegi, vagy egykori tanártól, munkahelyi vezetőtől, vagy közösségi vezetőtől; (VI) iskolai bizonyítványok másolata az utolsó 3 évről (középiskola és/vagy egyetem).

Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 31. gyergyói idő szerint éjfél.

A pályázatot emailen keresztül kell beadni pdf formátumban és a 8 Mbyte méretet nem meghaladva. A jelentkezési formanyomtatvány és a pályázat benyújtási útmutató letölthető az internetről az alapitvány weboldalán.

Beküldési email cím: ffapplications@gmail.com. Minden beérkezett pályázat visszajelzést kap 48 órán belül.

Értékelés

Az alapítvány Nemzetközi Ösztöndíj Tanácsa a jelentkezők közül a legjobbakat az írásos pályamunkák alapján választja ki. Az elbírálás szempontjai: (I) a pályázó felkészültsége, (II) tanácsadó és kutatási környezet, (III) kutatás színvonala és várható eredménye, (IV) székelyföldi társadalmi hatás és (V) nemzetközi versenyképesség.

A döntőbe jutott pályázók és tanácsadóik telefonos/skype interjún vesznek részt. Ezt követően az Ösztöndíj Tanács javaslata alapján az alapítvány kuratóriuma választja ki a Székely Előfutár Ösztöndíjasokat.

Hagyomány

A Székely Előfutár Alapítvány ‐ a nemzetközi Forerunner Federation (Előfutár Szövetség) tagja – elkötelezett a kisebbségi nemzetek versenyképes részvételében az élenjáró tudományok és nagyhatású művészetek területén. A regionális fejlődés támogatásával az alapítvány fellép a társadalmi nyitottságért, a kisebbségi hagyományok megbecsüléséért és kulturális sokszínűségért.

Forerunner Federation
520 W. 21st Street
Unit G-2, PMB 119
Norfolk, VA 23517, U.S.A.
Phone: 1-757-639-6576

Email: forerunner.federation@gmail.com
http://forerunnerfederation.org/

Kérem ossza meg ismerőseivel: