Székely Kongresszus – 2017

Székelyföld harmadik tudományos kongresszusa

Áthatva Székelyföld jövője, fejlődése iránti felelősségtől a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Székely Nemzeti Tanács Székely Tudományos Kongresszust szervez, és felkéri a különbőző tudományok művelőit, a közélet személyiségeit, hogy tudásukhoz és erejükhöz mérten támogassák ennek megtartását. Ismerve az 1902-ben megtartott Székely Kongresszus történelmi jelentőségét, elismerve a Tusnádfürdőn megtartott centenáriumi konferencia érdemeit, a hagyomány felelevenítésében betöltött szerepét, jelen felhívással meghirdetett rendezvényt III Székely Tudományos Kongresszus néven fogjuk megtartani 2017 áprlis 19-21 között. 

Az elmúlt közel másfél évtized egyértelművé tette, hogy egyre erősebb és átfogóbb az igény: tegyük Székelyföldet működő, modern régióvá!

Ez a törekvés a tudomány és a kultúra képviselői számára is feladatokat fogalmaz meg.

Immár a tudománynak is keresnie kell a választ a következő kérdésekre:

• Meg tudna-e élni saját erőforrásaiból az autonóm Székelyföld?
• Jelenti-e az önkormányzatiség, az autonómia a gazdasági önállóságot? Mire terjedhet ez ki?
• Mi ebben a pillanatban a régió valós gazdasági helyzete? Milyenek a tulajdonviszonyok, alkalmasak-e a jelenlegi tulajdonviszonyok Székelyföld érdekeinek és értékeinek a fenntartására?
• Milyen regionális szintű gazdaságpolitika lendíthetné fel Székelyföldet? Mit lehetne tenni a mezőgazdaság, az idegenforgalom, az ipar, az infrastrukturális fejlesztés, a környezetvédelem területén már a jelenlegi viszonyok között, és mi az, ami autonómia nélkül nem valósítható meg?
• Mit kell tenni azért, hogy a gazdasági fejlődés segítse Székelyföld regionális identitásának a kibontakozását?
• Mit kell tenni a székely közösségi identitás reneszánszáért, a székelyek hazatéréséért a nagyvilágból? Meg lehet-e fordítani a negatív demográfiai trendeket?
• Mire építhetőek Székelyföld szakpolitikái?
• Milyen eszközöket kínál az autonómia és a nemzetközi, valamint a közösségi jog? Hogyan kell viszonyulni az autonómiák Európában/a nagyvilágban kialakult gyakorlataihoz? Mit lehet a jelenlegi román jogi keretekről mondani az autonómia szemszögéből?

Az itt megfogalmazott kérdésekre – és mindazokra, amelyek ezekből következnek – ma már a Székelyföldön intézményesülő tudomány is keresi a választ.

A harmadik „Székely kongresszus” ekként nem csupán a kérdések és válaszok térképét rajzolhatja ki, hanem azt is felmérheti, milyen szellemi potenciállal rendelkezik ma és rendelkezhet a jövőben e régió saját kérdéseinek a megoldásában.

A Kongresszus szervezésére külön bizottság alakul, addig a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi címén jelentkezhet, akik részt kíván venni a III. Székely Tudományos Kongresszus munkálataiban.

Dr. Dávid László
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora

Bakk Miklós
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem docense

Izsák Balázs
A Székely Nemzeti Tanács elnöke

Marosvásárhely 2016-08-25

Címfotó: zi-de-zi.ro

Kérem ossza meg ismerőseivel: