Székelyföldet is érintő fontos projekteket finanszíroznak

Elfogadta a román parlament az idei költségvetést

Az RMDSZ javaslatára több, az erdélyi magyarság számára fontos projekt finanszírozását teszi majd lehetővé az idei állami költségvetés, ezért a Szövetség parlamenti frakciói a keddi, február 7-i ülésen döntöttek arról, hogy megszavazzák az idei költségvetés-tervezetet.

Kétszáz lejjel nő a minimálbér, javaslatunkra pedig közel 1 millió lejjel kapnak többet a tavalyi állami költségvetés-tervezetben szereplő értékhez képest a magyarlakta megyék úthálózataik javítására, 903 millió lejt irányoznak elő az erdélyi autópálya megépítésére, illetve 18 millió lejt kapnak összesen a nagyváradi és a marosvásárhelyi repterek korszerűsítésre. A Szövetség módosítási javaslata értelmében a kisebbségi szakmai továbbképző központ létrehozására 2 millió lejt irányoz elő a tervezet az államkasszából, valamint megoldódik a magyar történelmi egyházak személyzeti gondjainak egy része.  Az elmúlt hetekben a Szövetség szakpolitikusai számos, az erdélyi magyar közösség erősítését célzó módosító javaslatot terjesztettek be, amelyek nagy része bekerült a parlamenti bizottsági viták során, illetve a parlament együttes plénuma alatt az idei állami költségvetés-tervezetbe.

Nő a minimálbér, 903 millió lejt különítenek el az észak-erdélyi autópálya építésére 

A Szövetség már a választási programjában megfogalmazta, hogy a minimálbér évente történő fokozatos emelésével 2018-ban a minimálbérnek el kell érnie az 1500 lejes értéket. Az idei költségvetés tartalmazza a minimálbér 1250 lejről 1450 lejre történő emelését.

Korodi Attila, a Szövetség képviselőházi frakcióvezetője az ülést követően kifejtette: a költségvetés-tervezetben 903 millió lejt különített el az állam az észak-erdélyi autópálya építési munkálataira. „Az RMDSZ parlamenti csoportja azt kérte a bizottsági munkálatok alatt, hogy gyorsítsák fel a munkafolyamatokat a kivitelezés alatt álló szakaszok esetében: Aranyosgyéres és Marosvásárhely között, illetve, hogy a sztráda Bors-Berettyószéplak közötti szakaszára, amelynek munkálatait tavaly leállították, mihamarabb írjanak ki újabb versenytárgyalást. A Gyalu-Magyarnádas szakasz befejezésének támogatását is kértük, illetve az ehhez szükséges Szamos fölötti híd versenytárgyalásra való kiírását és annak megépítését.” Korodi továbbá hozzátette: a dél-erdélyi autópálya Lugost Dévával összekötő szakaszára 805 millió lejt különít el a költségvetés tervezete, a Tordát Szászsebessel összekötő sztrádára 950 millió lejt.

Korodi Attila rámutatott arra is, hogy az erdélyi megyék jelentős összegekben részesülnek az idei államkasszából infrastrukturális befektetések kivitelezésesre: „a kormánykoalícióval kötött együttműködési megállapodás keretet biztosított arra, hogy több erdélyi infrastrukturális projekt megvalósulhasson. Ennek értelmében minden magyarlakta megyében, átlagban 1 millió lejjel emelkednek a megyei önkormányzatoknak visszaosztott, megyei és községi utak javítására szánt összegek, ugyanakkor a csíkszeredai, gyergyószentmiklósi, maroshévízi, székelyudvarhelyi vasútállomások felújítására a Román Vasúttársaság fog pénzalapokat biztosítani saját költségvetéséből.”

Több pénz az erdélyi repterek korszerűsítésére

A kormánykoalícióval kötött parlamenti együttműködési megállapodás értelmében, az RMDSZ csak akkor tudja támogatni kormánypártok kezdeményezéseit, amennyiben azok kedvezőek az erdélyi magyaroknak, illetve ezekről előzőleg konzultálnak a Szövetséggel. Ez megtörtént és úgy értékeljük, hogy egy kedvező költségvetése lesz az országnak, amelyet az RMDSZ támogatni tud a végszavazáson” − fogalmazott Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakciójának vezetője.

A Szövetség parlamenti csoportja által kifejtette munka eredménye az, hogy infrastrukturális beruházásokra, az erdélyi repterek korszerűsítésére különítenek el pénzkeretet. Eszerint a nagyváradi repülőtér termináljának bővítését 8 millió lejjel, a marosvásárhelyi légikikötő kifutópályájának javítását 10 millió lejjel támogatja az állam”− hangsúlyozta Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője.

Több pénz a történelmi magyar egyházak személyzeti gondjainak rendezésére

„A jogszabály-tervezet többek között lehetőséget teremt arra, hogy megoldjuk a történelmi magyar egyházak személyzeti gondjainak egy részét. Egy másik fontos javaslatunk 2 millió lejt irányoz elő az államkasszából egy kisebbségi szakmai továbbképző központ létrehozására a pedagógusok számára, amelynek működését a tanügyi törvény is előírja” – mutatott rá Cseke Attila szenátor, majd hozzátette: a magyar egyházak kérésére, az RMDSZ-nek sikerült bevinnie a költségvetésbe azt, hogy a magyarok által is lakott megyékben 5 %-kal emelik meg a nem klerikális személyzet (pl. kántor, harangozó) számát a történelmi egyházak esetében. Ezt azt jelenti, Hargita megyében összesen 16, Kovászna megyében 10, Maros megyében 36, Szatmár megyében 22, Szilágy megyében 26, Bihar megyében 43, Arad megyében 21 személlyel nő a nem klerikális alkalmazottak száma.

 Több erdélyi város körgyűrűjének építése szerepel a költségvetés-tervezetben

Erdei-Dolóczki István, a képviselőház pénzügyi szakbizottságának tagja elmondta, az állam az RMDSZ javaslatára 2017-ben több erdélyi város körgyűrűjének építéséhez járulna hozzá, így: a szatmárnémeti kerülőút megépítésére 137 millió lejt, a marosvásárhelyi körgyűrű építésére 106 millió lejt, a brassói körgyűrű munkálatainak befejezésére 51,7 millió lejt, a Bihar megyei vaskohsziklási körgyűrű munkálatainak folytatására 48,9 millió lejt, a nagykárolyi kerülőút kivitelezésére 24 millió lejt, az élesdi terelőút munkálatainak elkezdésére 16 millió lejt, valamint a székelyhidi körgyűrű kivitelezésére 4 millió lejt irányoz elő. A költségvetési törvény tervezete értelmében idén állami forrásokat utalnak olyan, nagy forgalmat lebonyolító országos jelzésű utakra, mint a Dévát Nagyváraddal összekötő út, a Nagyszeben-Medgyes-Segesvár út vagy a Marosvásárhely és Szászrégen közötti útszakasz.

Nem kerültek bele az idei költségvetési törvénybe, de a szállítási minisztérium saját költségvetéséből finanszírozza az Arad kerülőútján található felüljáró híd megépítését (5 millió lej), a Sepsibükszád és Kézdivásárhely közötti országos jelzésű út munkálatainak megvalósíthatósági tanulmányát (200 ezer lej). Szintén a szaktárca büdzséjéből finanszíroznák a Marosvásárhely-Gyergyóditró és Gyergyóditró-Târgu-Neamț autópálya-szakaszok megvalósíthatósági tanulmányainak elkészítését.

Túros Lóránd, az RMDSZ Szatmár megyei szenátora, a kulturális bizottság tagja kifejtette, hogy a bizottsági munkálatok alatt a Szövetség javaslatára egy olyan finanszírozási modellt rendeltek a közszolgálati tévé és rádió támogatásához, amely jelentősen könnyít a magyar szerkesztőségek működésén is.

A költségvetési vita során az RMDSZ parlamenti képviselői kérvényezték, hogy vezessék vissza az adótörvénykönyv 2015 végéig érvényben lévő rendelkezéseit, amelyek adómentességet biztosítottak az egyházi ingatlanok melléképületei és a műemléképületek számára. A kormányzó pártok ígéretet tettek arra, hogy az adótörvény első módosítása alkalmával figyelembe veszik a Szövetség ez irányú kérését.

Kérem ossza meg ismerőseivel: