Székelyföldi Kincskereső

Pályázati felhívás

A Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács (SzTT) pályázati kiírása általános és középiskolás diákoknak, valamint egyetemistáknak a 2016. október 17. – 2017. április 10. közötti időszakra.
Beküldési határidő minden kategóriában: 2017. április 10. (beérkezés dátuma)
A pályamunkák témája:


I.    Az én falum/városom
Helytörténeti, néprajzi gyűjtés/kutatás 5 fős (4 gyermek és 1 felnőtt) csoportoknak.
A versenyre benevező csapatok tagjai lehetnek egyetlen osztály képviselői, de a csapatok alakulhatnak különböző osztályos vagy a település különböző iskoláinak tanulóiból is.

 
1. A 2–4. osztályosok a következő témakörökből választhatnak:
a) Néprajzi gyűjtés: Ritka növények/állatok a településünk környékén; gyógynövények, gyógyvizek; hagyományos ételek. Népi mesterségek a falunkban/városunkban.
b) Épített örökségünk: Régi épületek a falunkban/városunkban.
c) Régi írások faggatása: A falu/város valamely neves szülöttének bemutatása a településen fellelhető írásos és tárgyi dokumentumok, szóbeli emlékek felhasználásával.
A pályamunka három részből áll:
– a gyűjtés/kutatás eredményének 2–4  oldal terjedelmű (A4-es) kézzel írott bemutatása.
     – a szöveghez készített rajzok, térképek, illusztrációk, fotók stb.  2–4 oldal terjedelmű gyűjteménye (bármilyen technikával, A4-es oldalon).
– a gyűjtés/kutatás folyamatát rövid leírással és fényképekkel dokumentáló munkanapló.

2. Az 5–8. osztályosok a következő témakörökből választhatnak:
a) Néprajzi gyűjtés: Határ- és dűlőnevek, régi receptek, régi íratlan falutörvények, helyi népszokások stb.; Településünkről származó tárgyak székelyföldi múzeumokban; Ipartörténeti emlékek a falunkban/városunkban;  Régi tárgyak a falunkban/városunkban; Névadási szokások településünkön.
b) Épített örökségünk: Településünk műemléképületei; Településünk emlékművei (kapcsolódó történelmi adatokkal, az érintett családok bemutatásával).
c) Régi írások faggatása: Régi népes családok családfái; Településünk egyházi anyakönyveiből; Településünk még fel nem dolgozott történetéből (a 20.század második felétől napjainkig); iskolatörténeti kuriózumok.
d) Interjú: A település 70 év fölötti lakosainak faggatása: hajdani életvitel, szokások, táplálkozás, iskola stb.
A pályamunka három részből áll:
– a gyűjtés/kutatás eredményének bemutatása számítógépen szerkesztett, 2000–3000 karakter terjedelmű összefoglaló szövegben.
– a szöveghez készített rajzok , térképek, illusztrációk, fotók stb. 3–4 oldal terjedelmű gyűjteménye (bármilyen technikával, A4-es oldalon).
– a gyűjtés/kutatás folyamatát rövid leírással és fényképekkel dokumentáló munkanapló.


II.    Forrás-kincsünk
Pályázat 7–11. osztályos diákoknak.
A versenyre 8 fős (6 tanuló + 2 felnőtt) csoportok benevezését várjuk. A csapatok tagjai lehetnek egyetlen osztály képviselői, de a csapatok alakulhatnak különböző osztályos vagy a település különböző iskoláinak tanulóiból is.
A pályázat célja a helyi/környékbeli vízforrás(ok) feltérképezése és rendbetétele, a munka népszerűsítésére a helyi közösségben.
A pályamunka négy részből áll:
– a választás indoklása, a kutatás, feltérképezés eredményének bemutatása számítógépen szerkesztett, 2000–4000 karakter terjedelmű összefoglaló szövegben.
– a szöveghez készített rajzok, térképek, illusztrációk, fotók stb. 3–4 oldal terjedelmű gyűjteménye (bármilyen technikával, A4-es oldalon).
– a munkafolyamatot rövid leírással és fényképekkel dokumentáló munkanapló.
– a kezdeményezést a helyi lakosság körében népszerűsítő dokumentumok gyűjteménye: plakát- és szórólapterv, a munka céljáról és eredményéről megkérdezett helybeliek véleményének rövid ismertetése.


III.    Székelyföld teleobjektíven keresztül
Fotópályázat 5–12. osztályos diákoknak, valamint egyetemistáknak.
Egyének, csoportok vagy osztályok benevezését várjuk.
A pályázók olyan fotóval (fotókkal) vagy legtöbb 6 képből álló albummal pályázhatnak, amely a fényképezőgép objektívjén keresztül mutatja be Székelyföldet,  azt a világot, amelyben szüleik, nagyszüleik élnek/éltek, amelyben ők maguk is nevelkednek. A fotókon megjeleníthető táj, személy, hangulat stb. Csak a jpg, tif. vagy bmp. formátumban érkező fényképeket tudjuk értékelni. A képfájlok tetszés szerinti elnevezése ne haladja meg a 30 karaktert.
A pályamunka két részből áll:
– a téma megnevezése, a témaválasztás indoklása, a témához való személyes kötődés leírása egy gépelt oldalnyi terjedelemben ( A4-es oldal)
– fotó vagy fotóalbum csatolása a következő kritériumok szerint:
⦁    fekvő képek esetén a kép mérete max. 1024×768 pixel
⦁    álló kép esetén a kép hosszúsága nem haladhatja meg a 768 pixelt
⦁    a kép file mérete max. 500 kb, a színtér: sRGB legyen


IV.    Székfoglaló
Játékpályázat 5-12. osztályos diákoknak, valamint egyetemistáknak.
Egyének, csoportok vagy osztályok benevezését várjuk.
Székelyföldhöz vagy a székelységhez kapcsolódó interaktív/digitális játékot várunk online vagy offline formátumban, bármilyen tervezett vagy kivitelezett technikával.
Nem feltétel a teljes projekt kivitelezése. Elfogadunk projekttervezeteket is, amelyek a játék kivitelezését és érdekességét fel tudják mutatni. A játék lehet kvíz vagy bármilyen más műfaj is.


A beküldött pályázatok előlapján a következő adatoknak kell szerepelniük:
⦁    a pályázati kategória
⦁    a pályamunka címe
⦁    a pályázó egyén/csapat neve, osztálya és elérhetősége (lakcím, telefonszám, e-mail). Csoportos pályázatok esetében minden csapattag adatait kérjük.
⦁    a pályázat irányításában segítő tanár/felnőtt elérhetősége (telefonszám, e-mail).
⦁    az iskola/egyetem neve és elérhetőség (cím, telefonszám, e-mail)
A borítékon illetve az elektronikus formában beküldött pályamunkák esetében az üzenet tárgyaként szerepeljen a Székelyföldi Kincskereső cím és a pályázati kategória megnevezése.
Postázási cím: Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács, Templom utca 1/A, 520014, Sepsiszentgyörgy, Kovászna megye.
E-mail cím: sztt@tehetsegpont.ro
Telefon: 0267/351.959
Minden pályázó diáknak és csapatnak örömteli munkát, eredményes együttműködést kívánunk!


A pályázat értékelési szempontjai:

A pályázat tartalmi és formai követelményeinek betartása (30 pont)
⦁    a választott témához kapcsolódó anyag feldolgozása (10 pont)
⦁    a pályázati kiírásban megjelölt szerkezeti egységek tiszteletben tartás (15 pont)
⦁    a terjedelmi megkötések betartása (5 pont)
A gyűjtés/kutatás bemutatásának minősége (60 pont)
⦁    a gyűjtés/kutatás eredményeinek rendszerezett (az 5–8. osztály esetében esetleg értelmezéssel, következtetések levonásával kiegészített) leírása, kreativitás az anyag feldolgozásában  (30 pont)
⦁    a szöveghez készített rajzok, térképek, illusztrációk, fotók minősége, száma (10 pont)
⦁    a munkanapló hitelessége (10 pont)
⦁    az írott szövegek nyelvi minősége: nyelvhelyesség, helyesírás, a tanulók életkorának megfelelő nyelvhasználat (10 pont)
Eredetiség, kreativitás a pályamunka ízléses, a témához illő formai kivitelezésében (10 pont)
A sikeresen pályázók értékes könyvjutalmat és nyári táborozást nyerhetnek, valamint bemutatkozhatnak a Székelyföldi Tehetségnapon.

Kérem ossza meg ismerőseivel: