Szent István Templom és Plébánia

Hirdetések

Március 14–20.

A héten a hittanórák a megszokott sorrendben lesznek.
Nagyböjt minden péntekén du. 17:15 órától keresztúti ájtatosságot tartunk.
 Egyházközségünkben a Triduum (3 napos szentbeszéddel egybekötött előkészület a Húsvétra) március 17 – 18 – 19 -én lesz. Vezetője Pál Vilmos gyergyóhodosi plébános.
 Gyűlésbe várjuk az egyháztanácsosokat csütörtökön, március 17-én 15:30 órára a plébániára.
 Szombaton, március 19-én de. 9:00 órától húsvéti nagytakarítás lesz a templomban, ahová minden segítséget szívesen fogadunk!
 Szombaton, március 19-én a bérmálkozóknak lelkinap lesz. Kérjük, hogy pontosan 9:00 órakor legyenek a plébánián, mert indul az autóbusz.
 Vasárnap, március 20-án az esti szentmise után szentségimádást tartunk.
 Vasárnap, március 20-án Virágvasárnap, a barkaszentelés 11:00 órakor kezdődik és folytatódik a szentmisével. A szertartás a templom állomás felőli ajtajánál kezdődik, majd a főbejáraton vonulunk be. Kérjük a híveket, hogy a templom alsó részénél gyülekezzenek a barkaszentelésre.
 Megkérjük az imacsoportok vezetőit, hogy a nagyszombati szentségimádás sorrendjét jelöljék be a sekrestyében található űrlapon.
 Húsvét közeledtével a kedves hívektől adományokat fogadunk el a Szentsír díszítésére és az oltár építéséhez.
 „Imádkozzunk Áron püspökkel” című imafüzet újra kapható a plébánián és a sekrestyében. Ára 5 lej.
 Kérjük a híveket, hogy ne parkoljanak sem a plébánia előtti, sem a templom körüli járdákra és zöldövezetekre.

Kérem ossza meg ismerőseivel: