Szent István Templom és Plébánia

Hirdetések – A húsvéti Szent Napok programja

Március 21–27.

A héten a hittanórák a megszokott sorrendben lesznek.
 Vasárnap, március 27-én kezdődik a nyári időszámítás. A mi templomunkban a szentmisék időpontja nem változik, továbbra is az esti szentmisék 18:00 órától kezdődnek.
 A hagyományossá vált nagyszerdai keresztút az idén is meg lesz tartva. A gyülekezés az örmény templomban nagyszerdán, márc. 23-án du. 18:00 órakor lesz, majd áldás után indul a keresztút a Csobothegy-i Szent Anna kápolnához. Mindenkit szeretettel várnak!
 Nagyszerdán, márc. 23-án ellátjuk a húsvéti szentgyónást igénylő betegeket. Kérjük a hozzátartozókat, jelentsék a plébánián vagy a papoknál az ünnepi gyónást igénylő, de nem elsőpéntekes betegeket!
 A Szent Három nap programja:

NAGYCSÜTÖRTÖK:
– 18:00 – az utolsó vacsora emlékmiséje, lábmosás szertartása, utána oltárfosztás és szentségimádás
NAGYPÉNTEK:
– 12:00 – nagypénteki keresztút a Szent Miklós templomtól a temetőbe
– 17:00 – csonkamisének nevezett nagypénteki szertartás, amelyben az Úr Jézus szenvedésére és kereszthalálára emlékezünk, utána szentségimádás
NAGYSZOMBAT:
– 8:30 – Vízszentelés szertartása
– 8:45 – Jeremiás siralmai
– 9:00 – Szentségimádás a kifüggesztett program szerint. Még vannak üres órák, ahová jelentkezőket várunk az imádság vezetésére!
– 21:00 – Vigília szentmise, utána feltámadási körmenet. Kérjük a híveket, hozzanak magukkal gyertyát!
FIGYELEM!! Óra átállítás!!!!!!!!!!!!!
HÚSVÉTVASÁRNAP:
6:30 órakor a Szent Anna kápolnánál megtartjuk a hagyományos ételszentelést, igeliturgia keretén belül.

– 7:00 – Ünnepi szentmise keretében eledelszentelés itt a templomban.
– 9:00 órakor nem lesz szentmise, csak 11:30 órakor és este 18:00 órakor.
A határkerülés reggel 9:00 órakor indul a Szent Miklós templom előtti térről.
HÚSVÉTHÉTFŐ:
– két szentmise lesz itthon 11:00 és 18:00 órakor.
– 13:00 –szentmise a gyilkostói Szent Kristóf kápolnában.

 „Imádkozzunk Áron püspökkel” című imafüzet újra kapható a plébánián és a sekrestyében. Ára 5 lej. Ugyancsak kapható Homa Ildikó: Evangéliumi lélektan című könyve, valamint A Hegy című film DVD változata, amely mozaikképeket közöl Márton Áron életéből. A könyv 15 lej, a DVD 30 lej.
 Szeretettel várnak mindenkit Az elmúlás szokásvilága a székely-magyaroknál című vetített képes előadásra és Menj ki én lelkem a testből című könyv bemutatójára a Tarisznyás Márton múzeumba március 22-én, kedden 18:00 órától.

Kérem ossza meg ismerőseivel: