Szent István Templom és Plébánia

Heti hirdetés és miserend

Március 31.

HIRDETÉSEK 2019. MÁRCIUS 31–ÁPRILIS 7. KÖZÖTT

Folytatódnak a hittanórák a beosztás szerint. Várjuk a fiatalokat is ifiórára kedden 19 órára. Az elsőáldozókat a plébániára várjuk hittanórára.

 Nagyböjt minden péntekén du. 17:15 órától keresztúti ájtatosságot tartunk.

 Papi rekollekciós szentmise lesz április 1-én, hétfőn 10 órától a Szent Miklós-templomban.

 Jövő héten elsőpéntek, meglátogatjuk a betegeket.

 Felkészítőt tartunk szülők és keresztszülők részére pénteken, április 5-én 18:30 órától a plébánián.

 Buzdítjuk a híveket a húsvéti szentgyónás elvégzésére és a gyakori szentáldozásra, melyek a lelki életben való fejlődés nélkülözhetetlen elemei.

 Húsvét közeledtével a kedves hívektől adományokat fogadunk el a Szentsír díszítésére.

 Zarándoklatot szervezünk Gyulafehérvárra a gyermekek és ministránsok részére a nagycsütörtöki olajszentelési szentmisére. Jelentkezni lehet április 12-ig. Az utazás ára 40 lej gyermekeknek, amit egy összegben a jelentkezéskor kell kifizetni.

 A HIVATÁS ÉVÉBEN arra hívjuk meg híveinket, hogy imáikkal támogassák azokat, akik a papi és szerzetesi hivatást vállalták. Szükségük van az imára, hogy hivatásukban megerősödjenek és kitartsanak. Tervünk az, hogy minden pap és szerzetes mögött álljon egy imádkozó személy. Ennek érdekében arra kérjük kedves híveinket, hogy vállaljanak imát egy-egy papért vagy szerzetesért, bekapcsolódva ebbe a közös imahálóba. Az imát vállaló személy egy pap vagy szerzetes keresztnevét fogja megkapni, akiért naponta elvégez egy Miatyánkot és egy rövid fohászt. Kérjük, jelentkezzenek a plébánián a név, postacím, e-mail cím és telefonszám megadásával. Köszönjük a szolgálatot!

 A „Jó, ha tudunk róla” előadássorozat keretén belül szeretettel hívunk mindenkit Kurdics Mihály – magyarországi előadó – „Függetlenül a függőségektől (Te döntesz) – Drog függőség, a közösségi terek veszélyei” című előadására április 4-én, csütörtökön este 7 órára a plébánia nagytermébe.

 Mivel meghosszabbították a 2%-os adóív leadási határidejét, továbbra is szívesen fogadjuk, ha jövedelmi adója 2%-ával plébániánkat támogatják. Az űrlapok elvihetők a kijárattól és kitöltve a plébánián leadható.

 A marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánia REMÉNY zenecsoportja a BÉKESSÉG NEKTEK című zenés-elmélkedés műfajú előadása lesz a szent István Plébánián. Az előadás témája: A Modern Ember Tragédiája Krisztus Keresztútján.
Időpont: 2019. április 7., vasárnap 19 óra. Minden érdeklődőt szívesen várunk!

 Kézműves foglalkozás lesz gyermekeknek és kézimunkázni szerető felnőtteknek minden szombaton 11 órától a plébánia hittantermében. Szeretettel várunk mindenkit!


SZENTMISÉK SORRENDJE 2019. MÁRCIUS 31–ÁPRILIS 7. KÖZÖTT

miserend

Kérem ossza meg ismerőseivel: