Szent István Templom és Plébánia

Heti hirdetés és miserend

Április 7.

HIRDETÉSEK 2019. ÁPRILIS 7–14. KÖZÖTT

Folytatódnak a hittanórák a beosztás szerint.

 Nagyböjt minden péntekén du. 17:15 órától keresztúti ájtatosságot tartunk.

 Rózsafüzér társulatok és közösségek lelki délutánja lesz a Szent István plébánián, szombaton, április 13-án du. 14 és 18 óra között. Ez alatt az idő alatt gyónási lehetőség lesz a hívek számára. Éljünk a lehetőséggel.

 Szombaton, április 13-án de. 9 órától húsvéti nagytakarítás lesz a templomban, ahová minden segítséget szívesen fogadunk!

 Április 14-én, Virágvasárnap, az ünnepi szertartás 11 órakor, a templom állomás felőli ajtajánál, barkaszenteléssel kezdődik, majd körmenettel vonulunk a templomba, ahol folytatódik a szentmise. Kérjük a híveket, hogy a templom előtti téren gyülekezzenek a barkaszentelésre.

 Megkérjük az imacsoportok vezetőit, az egyháztanács tagjait, az ifjúságot hogy a nagyszombati szentségimádás sorrendjét jelöljék be a kifüggesztett űrlapon.

 Húsvét közeledtével a kedves hívektől adományokat fogadunk el a Szentsír díszítésére.

 Felhívjuk azon személyek figyelmét, akik szeretnének a pápalátogatásra menni, de még nem regisztráltak, hogy meghosszabbították a regisztráció idejét húsvéthétfőig. Aki még regisztrálni szeretne a pápalátogatásra, kérjük jelezze a plébánián.

 Zarándoklatot szervezünk Gyulafehérvárra a gyermekek és ministránsok részére a nagycsütörtöki olajszentelési szentmisére. Jelentkezni lehet április 12-ig. Az utazás ára 40 lej gyermekeknek, amit egy összegben a jelentkezéskor kell kifizetni.

 A HIVATÁS ÉVÉBEN arra hívjuk meg híveinket, hogy imáikkal támogassák azokat, akik a papi és szerzetesi hivatást vállalták. Szükségük van az imára, hogy hivatásukban megerősödjenek és kitartsanak. Tervünk az, hogy minden pap és szerzetes mögött álljon egy imádkozó személy. Ennek érdekében arra kérjük kedves híveinket, hogy vállaljanak imát egy-egy papért vagy szerzetesért, bekapcsolódva ebbe a közös imahálóba. Az imát vállaló személy egy pap vagy szerzetes keresztnevét fogja megkapni, akiért naponta elvégez egy Miatyánkot és egy rövid fohászt. Kérjük, jelentkezzenek a plébánián a név, postacím, e-mail cím és telefonszám megadásával. Köszönjük a szolgálatot!

 Mivel meghosszabbították a 2%-os adóív leadási határidejét, továbbra is szívesen fogadjuk, ha jövedelmi adója 2%-ával plébániánkat támogatják. Az űrlapok elvihetők a kijárattól és kitöltve a plébánián leadható.

 Kézműves foglalkozás lesz gyermekeknek és kézimunkázni szerető felnőtteknek minden szombaton 11 órától a plébánia hittantermében. Szeretettel várunk mindenkit!

 Főpásztorunk, Dr. Jakubinyi György érsek úr pappá szentelésének 50. évfordulójához érkezett. Isten áldja meg és segítse további munkájában és tartsa meg erőben és egészségben népünk szolgálatában.


SZENTMISÉK SORRENDJE 2019. ÁPRILIS 7–14. KÖZÖTT

miserend

Kérem ossza meg ismerőseivel: