Szent István Templom és Plébánia

Heti hirdetés és miserend

Szeptember 15.

HIRDETÉSEK 2019. SZEPTEMBER 15–30. KÖZÖTT

Amint Szent József napján megfogalmaztuk, nagyon szeretnénk, ha plébániánkon létre jönne egy férfi rózsafüzér csoport. Már a bejelentés után voltak, akik jelezték, hogy ők szívesen jelentkeznek. Hirdetjük, hogy aki szeretne ebben a csoportban tartozni, kérjük, jelentkezzen a plébánia irodájában szeptember 20-ig.

 Pénteken, szeptember 20-án 19 órától szentségimádást tartunk a templomban.

 Templomunkban az örökös szentségimádási nap szeptember 28-án, szombaton lesz. Kérjük az imacsoportokat és a Rózsafüzér Társulatokat, hogy szentségimádási órák vezetésének sorrendjét jelöljék be a kifüggesztett űrlapon!

 Jövő évben plébániánkon bérmálás lesz. Bérmálkozhat, aki meg van keresztelve, elsőáldozó volt és betöltötte a 16 életévét. A bérmálási felkészítők csütörtökönként 16 órától lesznek. Várjuk a fiatalokat, jelentkezzenek a bérmálásra.

 Szeptember 30-án elkezdődnek a plébániai hittanórák a kifüggesztett beosztások szerint:

– Hétfő: 13:15–14:15 – A Fogarassy M. és a Vaskertes iskolába járó elsőáldozók
– Kedd: 13:15–14:00 – I–II. osztály
              14:00–15:00 – IV–V. osztály
              16:00–17:00 – VI–VII–VIII. osztály
              18:30 – Ifjúsági óra –Várjuk az ifjakat!
– Csütörtök: 13:15–14:15 – A Kós Károly iskolába járó elsőáldozók
                     16:00 – Bérmálási felkészítő
– Szombaton: 10:00 – Ministránsfoglalkozás


SZENTMISÉK SORRENDJE 2019. SZEPTEMBER 15–22. KÖZÖTT

miserend

Kérem ossza meg ismerőseivel: