Szent István Templom és Plébánia

Heti hirdetés és miserend

Szeptember 29.

HIRDETÉSEK 2019. SZEPTEMBER 29–OKTÓBER 6. KÖZÖTT

Szeptember 30-án elkezdődnek a plébániai hittanórák a kifüggesztett beosztások szerint.

 A Város Szociális Osztálya, a Caritas Családsegítő Szolgálata és a Művelődési Központ szeretettel meghívja a szépkorúakat az idősek világnapja alkalmából szervezett rendezvényre. Az ünnepség október 1-én, kedden 10 órakor szentmisével kezdődik a Szent Miklós római katolikus templomban, ahol felvehető a betegek szentsége, ezt követően a Korona termében folytatódik az ünnepség.

 Október hónapban Rózsafüzér ájtatosságot tartunk minden este 17:30 órától.

 Csütörtökön, okt. 3-án du. 17 órától ünnepi szentmise lesz a szárhegyi ferences templomban, amelynek keretében megemlékeznek Szent Ferenc tranzitusáról, az Úrhoz való költözéséről.

 Pénteken, első péntek, meglátogatjuk a betegeket.

 Felkészítőt tartunk szülők és keresztszülők részére pénteken, okt. 4-én 18:30 órától a plébánián.

 Jövő évben plébániánkon bérmálás lesz. Bérmálkozhat, aki meg van keresztelve, elsőáldozó volt és betöltötte a 16 életévét. A bérmálási felkészítők csütörtökönként 16 órától lesznek. Várjuk a fiatalokat, jelentkezzenek a bérmálásra.

 Bérmálkozói csoport indul felnőttek részére is. Jelentkezni lehet a plébánián okt. 8-ig.

 Az élő rózsafüzér-zarándoklatra 2019. október 5-én, Rózsafüzér Királynője ünnepe előtti szombaton kerül sor. 14 órakor a Szent István templomtól indulnak a hívek, akik vihetik magukkal a templomi zászlót, kisebb feszületeket és mindenképpen saját rózsafüzérjüket. A hét és fél kilométeres utat nem biztos, hogy mindenki végig tudja járni, ezért a lelkipásztorok meghatározták azokat a stációkat, ahol csatlakozni lehet a zarándokokhoz akár rövidebb időre, távra is. A zarándoklat során utunkkal rózsafüzért fonunk a város köré imával és énekszóval átölelve a várost. A zarándoklat a résztvevők lelki épülését, gazdagodását szolgálja, ugyanakkor a város lelki megújulásáért is szervezzük.

Az ütemterv az alábbiak szerint alakul:

14 óra – áldás a Szent István-templomban
14:15 – Tűzoltók u., Kossuth L. u., Új u, a Békény utcai csengettyű
14:45 – Békény utca, Pacsirta u, a Kossuth L. u., a Szabadság tér, Márton Áron u., Szent Miklós templom
15:30 – Szent Miklós-templom, örmény katolikus templom
15:50 – örmény templom, Gyilkostói sugárút, Szent Erzsébet öregotthon
16:40 – Erzsébet öregotthon, Gyilkostói sugárút, Rákóczi Ferenc u, Rövid u., Munkás Szent József templom
17:30 – érkezés a Munkás Szent József templomhoz, gyónási lehetőség, készülődés a szentmisére
18 óra – szentmise a Munkás Szent József templomban

• Továbbra is jelentkezőket várunk a plébániánkon induló férfi rózsafüzér csoportba.

 A tekerőpataki úton tervezett, a pápalátogatás emlékére építendő Pápa park kivitelezéséhez az egyház tulajdonában lévő terület kicsinek bizonyult, még vásárolni kell melléje. 1 ár terület ára 1000 lej. A terület kibővítésének finanszírozásához további adományokat fogadunk el.

 Kapható dr. Papp Lajos Szívünk titkai című könyve. Ára 75 lej. Kapható a plébánián.


SZENTMISÉK SORRENDJE 2019. SZEPTEMBER 29–OKTÓBER 6. KÖZÖTT

miserend

Kérem ossza meg ismerőseivel: