Szent István Templom és Plébánia

Heti hirdetés és miserend

Május 31.

HIRDETÉSEK 2020. MÁJUS 31–JÚNIUS 7. KÖZÖTT

 Hétfőn, június 1-én pünkösd másodnapja, nem lesz irodai szolgálat.

 Június 5. elsőpéntek, meglátogatjuk a betegeket.

 Részlet a 2020./VI. érseki körlevélből

Pünkösd másodnapján emlékezünk Ferenc pápa 1 évvel ezelőtti csíksomlyói látogatására

„Szívem ujjong üdvözítő Istenemben” (Lk 1, 47).

A Szűzanya öröméneke jut eszembe, amikor 2019. június 1-jére gondolok vissza, hisz a Gondviselés megadta azt a kegyelmet, hogy Szent Péter utódját, Ferenc Szentatya személyében, Csíksomlyón köszönthettük. Szentbeszédében a zarándoklat fontosságáról és mibenlétéről, átalakító és egymás testvéreivé tevő erejéről elmélkedett a pápa: „Zarándokolni nem más, mint érezni a meghívást és a késztetést, hogy járjunk együtt az úton”. Együtt könnyebben haladunk, fejlődünk és viseljük el az élet nehézségeit, megpróbáltatásait. A koronavírus-járvány sok mindenre megtaníthatott bennünket, de leginkább arra, hogy milyen rossz, amikor távol kell tartanunk magunkat szeretteinktől. Most, amikor megemlékezünk Ferenc Szentatya erdélyi látogatásáról, újítsuk meg a

Szeretetbe vetett hitünket, azáltal, hogy együtt járva építjük „Isten országát és annak igazságát” (Mt 6, 33).

Ima Ferenc pápáért

Gondviselő Istenünk, aki életünket Jó Pásztorként vezeted, Szent Péter utódában, Ferenc pápánkban atyát és testvért ajándékoztál nekünk. Add, hogy mindig meghallja a Szentlélek biztos hangját, elöl járjon a szeretetben, és életével továbbra is tegye élővé örömhíredet. A vele való találkozás élményének felidézése szítsa fel bennünk az egy test közösségéhez való tartozás vágyát, és az evangélium tiszta forrásának frissességéből naponta merítve eljussunk együtt örök országodba. Ámen.

 A trianoni békeszerződés mementójaként, aláírásának százéves évfordulóján:

A Nemzeti Összetartozás Napja

Többen indítványozták, hogy június 4-én délután 17:30 órakor szóljanak a Kárpát-medence templomaiban a harangok. Aki megszólaltatja a harangokat, tegye ezt az imádság és az építő sorsvállalás lelkületével, hogy békében, szeretetben és alkotó együttműködésben építhessük jövőnket, szilárdan gyökerezve a hitben.

(részlet az érseki körlevélből)

A harangszó után mondjunk el egy Miatyánkot a magyar nemzet egységéért és a keresztény hit védelmében, kapcsolódva ezzel a nemzeti összetartozás évéhez.


SZENTMISÉK SORRENDJE 2020. MÁJUS 31–JÚNIUS 7. KÖZÖTT

miserend

Kérem ossza meg ismerőseivel: