Szent István Templom és Plébánia

Heti hirdetés és miserend

Február 14.

HIRDETÉSEK 2021. FEBRUÁR 14–21. KÖZÖTT

 Vasárnap, február 14-én a perselyezés az ifjúsági pasztorációs programok támogatására fordítódik.

 Elkezdődtek a bérmálási és az elsőáldozási felkészítők. A bérmálkozókat február 18-án, csütörtökön du. 4 órától várjuk felkészítőre, a Fogarassy és a Vaskertes iskolákba járó harmadikosokat február 17-én, szerdán du. fél 4-re, a Kós Károly iskolába járókat pedig február 19-én, pénteken du. fél 4-re várjuk hittanórára.

 Szerdán, február 17-én hamvazószerda, szigorú böjti nap, a szentmise de. 11 és este 18 órakor lesz. Ezzel elkezdődik a nagyböjt.

 Nagyböjt minden péntekén du. 17:15 órától keresztúti ájtatosságot tartunk. Megkérjük az imacsoportok vezetőit, hogy a keresztúti ájtatosságok vezetésének sorrendjét jelöljék be a kifüggesztett űrlapon.

 A szárhegyi tűzkárosultak részére templomunkban 1875 lejt, 11500 forintot és 20 eurot adományoztak. Adományaikat köszönjük.


SZENTMISÉK SORRENDJE 2021. FEBRUÁR 14–21. KÖZÖTT
miserend
Kérem ossza meg ismerőseivel: