Szent István Templom és Plébánia

Heti hirdetés és miserend

Március 21.

HIRDETÉSEK 2021. MÁRCIUS 21–28. KÖZÖTT

Nagyböjt minden péntekén du. 17:15 órától keresztúti ájtatosságot tartunk.

 Folytatódnak a hittanórák az ismert beosztás szerint.

Kedden, március 23-án de. 10 órától húsvéti nagytakarítás lesz a templomban, ahová minden segítséget szívesen fogadunk!

Szerdán, március 24-én 19 órától plébániánkon újra indul a Belső Iránytű előadássorozat. Előadó: Ft. László Attila, kolozsvári főesperes, plébános. A előadás címe: Életünk építése a vírus után.

 Csütörtökön, márc. 25-én Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. Az ünnepi szentmise 18 órától lesz. Ezen a napon nincs irodai szolgálat.

Húsvétra készülve márc. 25–26–27-én az esti szentmisék keretében Triduumot tartunk. (3 napos, szentbeszéddel egybekötött előkészület a Húsvétra). Buzdítjuk a híveket a húsvéti szentgyónás elvégzésére és a gyakori szentáldozásra, melyek a lelki életben való fejlődés nélkülözhetetlen elemei.

 Pénteken, márc. 26-án 19 órától az elsőáldozó gyermekek szüleinek találkozója lesz.

Jövő vasárnap, március 28-án Virágvasárnap. Mindhárom szentmise keretében tartunk barkaszentelést a templomban.

Megkérjük az imacsoportok vezetőit, az egyháztanács tagjait, az ifjúságot hogy a nagyszombati szentségimádás sorrendjét jelöljék be a kifüggesztett űrlapon.

 Húsvét közeledtével a kedves hívektől adományokat fogadunk el a Szentsír díszítésére.

 A jövedelmi adó 3,5%-ának a Szent István plébánia részére történő felajánlásához az űrlapok átvehetők a kijáratnál. Ezeket kitöltve és aláírva a plébánia irodában lehet leadni. Támogatásukat köszönjük!


SZENTMISÉK SORRENDJE 2021. MÁRCIUS 21–28. KÖZÖTT

Kérem ossza meg ismerőseivel: