Szent István Templom és Plébánia

Heti hirdetés és miserend

Március 28.

HIRDETÉSEK 2021. MÁRCIUS 28.–ÁPRILIS 4. KÖZÖTT

 Buzdítjuk a híveket a húsvéti szentgyónás elvégzésére és a gyakori szentáldozásra, melyek a lelki életben való fejlődés nélkülözhetetlen elemei.

Vasárnap, március 28-án mindhárom szentmise keretében tartunk barkaszentelést a templomban.

 Az elsőpéntekes betegeket szerdán látogatjuk meg.

 Felkészítőt tartunk szülők és keresztszülők részére március 31-én, szerdán 19 órától a plébánia nagytermében.

 A Szent Anna kápolnához tartó nagyszerdai keresztút elmarad!

A húsvéti szent három nap programja:

NAGYCSÜTÖRTÖK:

– 18:00 – az utolsó vacsora emlékmiséje, utána oltárfosztás és szentségimádás.

NAGYPÉNTEK:

– 12:00 – nagypénteki keresztút a Szent Miklós templomtól a temetőbe;
– 17:00 – keresztút, majd kezdődik a csonkamisének nevezett nagypénteki szertartás, amelyben az Úr Jézus szenvedésére és kereszthalálára emlékezünk, utána szentségimádás;
– Nagypénteken nincs irodai szolgálat.

NAGYSZOMBAT:

– 9:00 – Szentségimádás a kifüggesztett program szerint;
– 21:00 – vigília szentmise. A feltámadási körmenet elmarad.

HÚSVÉTVASÁRNAP:

– 6:30-kor a Szent Anna kápolnánál megtartjuk a hagyományos ételszentelést, igeliturgia keretén belül, a járványügyi szabályok betartásával;
– 7:00 – Ünnepi szentmise keretében eledelszentelés lesz itt a templomban. Igyekezzünk a járványügyi szabályoknak megfelelően a távolságot betartani a templomban is és a téren is;
– 11 és 18 órától ünnepi szentmisék lesznek. Ha valaki igényli a 11 órás szentmisén is megszenteljük az eledelt;
– Mivel a járványügyi szabályok nem teszik lehetővé, a határkerülés idén elmarad!

HÚSVÉTHÉTFŐ:

– két szentmise lesz 11 és 18 órakor.
– 13:00 órakor szentmise a gyilkostói Szent Kristóf kápolnában.

 A jövedelmi adó 3,5%-ának a Szent István plébánia részére történő felajánlásához az űrlapok átvehetők a kijáratnál. Ezeket kitöltve és aláírva a plébánia irodában lehet leadni. Támogatásukat köszönjük!

 Kapható a MAGNIFICAT, Adalékok egy önéletrajzhoz című könyv, amelyet a Ft. Jakubinyi György érsek úr 75 születésnapjára adtak ki. Ára 50 lej.

 Kaphatók Ft. Hajlák Attila gyászfeldolgozással kapcsolatos könyvei a plébánia irodában.


SZENTMISÉK SORRENDJE 2021. MÁRCIUS 28.–ÁPRILIS 4. KÖZÖTT

Kérem ossza meg ismerőseivel: