Szent István Templom és Plébánia

Hirdetések és miserend

Április 2.

 Nagyböjt minden péntekén du. 17.15 órától keresztúti ájtatosságot tartunk.

 Jövő héten, április 7-én elsőpéntek, meglátogatjuk a betegeket.

 Felkészítőt tartunk kereszteltetni szándékozó szülők és keresztszülők részére április 7-én 18.30 órától a plébánián.

 Szombaton, április 8-án de. 9 órától húsvéti nagytakarítás lesz a templomban, ahová minden segítséget szívesen fogadunk!

 Virágvasárnap az ünnepi szertartás 11 órakor a templom állomás felőli ajtajánál barkaszenteléssel kezdődik, majd körmenettel vonulunk a templomba, ahol folytatódik a szentmise. Kérjük a híveket, hogy a templom előtti téren gyülekezzenek a barkaszentelésre.

 Megkérjük az imacsoportok vezetőit, az egyháztanácstagjait, az ifjúságot hogy a nagyszombati szentségimádás sorrendjét jelöljék be a sekrestyében található űrlapon.

 Húsvét közeledtével a kedves hívektől adományokat fogadunk el a Szentsír díszítésére.

 Egyházközségünkben a Triduum (3 napos, szentbeszéddel egybekötött előkészület a Húsvétra) április 6-7-8-án lesz.

 Elváltak és újraházasodottak lelki hétvégéjét tartják április 7-8-án a székelyudvarhelyi Szt. Pió Lelkigyakorlatos Házban. Jelentkezni április 5-ig lehet. Részletek olvashatók a hirdetőtáblán.

 Zarándoklatot szervezünk Gyulafehérvárra elsősorban a gyermekek és ministránsok részére a nagycsütörtöki olajszentelési szentmisére. (Felnőtteket is fogadunk!). Jelentkezni lehet április 10-ig. Az utazás ára 38 lej, amit egy összegben a jelentkezéskor kell kifizetni. Ha az utazás valamilyen okból elmarad, a pénzt visszafizetjük.


Miserend április 2–április 9.

VASÁRNAP


9,00

11,00

18,00

NAGYBÖJT V. VASÁRNAPJA

– Ünnepi szentmise

– Ünnepi szentmise

– Ünnepi szentmise

Április

2.

Szt. Ferenc, Áron

HÉTFŐ

18,00

– Bartalis Máriáért – 4. éves évf. valamint Ferencért és Annáért – megeml. sztm.

Április

3.

Buda, Richárd, Keresztély

KEDD

18,00

– Bicsak szül. Buna Irénért – 6. hetes sztm.  

Április

4.

Szt. Izidor, Csaba, Ambrus, Kerény

SZERDA

18,00

Pál Józsefért és Bicsak Józsefért – névnapi sztm.  

Április

5.

Kocsérd, Teodóra, Honoráta

CSÜTÖRTÖK

18,00

– Comiza Augustinért – 1. éves évf. valamint Costin Jánosért és szüleiért – megeml. sztm.            

Április

6.

Taksony, Bíborka, Vilmos, Ruben

PÉNTEK

18,00

– Fülöp szül. Szász Irénért – 4. éves évf. sztm.

Április

7.

Szt. Herman, Orsolya

SZOMBAT

18,00

– Mátyásért és Terézért, valamint a család elhunytaiért – megeml. sztm.

Április

8.

Szt. Valér, Valter, Dénes, Lídia

VASÁRNAP

 

9,00

11,00

18,00

VIRÁGVASÁRNAP

– Ünnepi szentmise

– Barkaszentelés – ünnepi szentmise

– Ünnepi szentmise

Április

9.

Dömötör, Erlard, Ákos

Kérem ossza meg ismerőseivel: