Szent István Templom és Plébánia

Hirdetések és miserend

Április 9.

Megkérjük az imacsoportok vezetőit, az egyháztanács tagjait, az ifjúságot hogy a nagyszombati szentségimádás sorrendjét jelöljék be a kifüggesztett űrlapon.

 Zarándoklatot szervezünk Gyulafehérvárra elsősorban a gyermekek és ministránsok részére a nagycsütörtöki olajszentelési szentmisére. (Felnőtteket is fogadunk!). Jelentkezni lehet április 10-ig. Az utazás ára 38 lej, amit egy összegben a jelentkezéskor kell kifizetni. Ha az utazás valamilyen okból elmarad, a pénzt visszafizetjük.

 Kedden, április 11-én elkezdődik a Szent Antal kilenced.

 A hagyományossá vált nagyszerdai keresztút az idén is meg lesz tartva. A gyülekezés az örmény templomban nagyszerdán, ápr. 12-én du. 18 órakor lesz, majd áldás után indul a keresztút a Csobothegy-i Szent Anna kápolnához. Mindenkit szeretettel várnak!

 A Szent Három nap programja:

NAGYCSÜTÖRTÖK:
– 18:00 – az utolsó vacsora emlékmiséje, lábmosás szertartása, utána oltárfosztás és szentségimádás

NAGYPÉNTEK:
– 12:00 – nagypénteki keresztút a Szent Miklós templomtól a temetőbe
– 17:00 – csonkamisének nevezett nagypénteki szertartás, amelyben az Úr Jézus szenvedésére és kereszthalálára emlékezünk, utána szentségimádás
– nagypénteken nincs irodai szolgálat

NAGYSZOMBAT:
– 8:30 – Vízszentelés szertartása
– 8:45 – Jeremiás siralmai
– 9:00 – Szentségimádás a kifüggesztett program szerint. Még vannak üres órák, ahová jelentkezőket várunk az imádság vezetésére!
– 21:00 – vigília szentmise, utána feltámadási körmenet. Kérjük a híveket, hozzanak magukkal gyertyát!

HÚSVÉTVASÁRNAP:
– 6:30-kor a Szent Anna kápolnánál megtartjuk a hagyományos ételszentelést, igeliturgia keretén belül.
– 7:00 – Ünnepi szentmise keretében eledelszentelés itt a templomban. 9 órakor nem lesz szentmise, csak 11:30 órakor és este 18 órakor.
– A határkerülés reggel 8:30 órakor indul a Szent Miklós templom előtti térről.

HÚSVÉTHÉTFŐ:
– két szentmise lesz itthon 11 és 18 órakor.
– 13:00 órakor szentmise a gyilkostói Szent Kristóf kápolnában.


Miserend április 9–április 16.

VASÁRNAP

9,00

11,00

18,00

VIRÁGVASÁRNAP

– Ünnepi szentmise

– Barkaszentelés – ünnepi szentmise

– Ünnepi szentmise

Április

9 .

Dömötör, Erkard, Ákos

HÉTFŐ

18,00

– Kiss Erzsébetért – 10. éves évf. valamint Kiss Istvánért és a család elhunytaiért – megeml. sztm.  

Április

10.

Nagyhétfő

Ezeliel, Zsolt

KEDD

18,00

– Tamás Mihályért – 6. hetes sztm.

– Szent Antal kilenced

Április

11.

Nagykedd

Szt. Szaniszló, Leó

SZERDA

18,00

– Dezső Gyuláért – névnapi valamint a Dezső és az Angi családok elhunytaiért – megeml. sztm.  

Április

12.

Nagyszerda

Gyula, Dániel

CSÜTÖRTÖK

18,00

NAGYCSÜTÖRTÖK

– Az utolsó vacsora emlékmiséje, lábmosás szertartása, utána oltárfosztás és szentségimádás

Április

13.

Szt. Márton Pápa, Hermina, Ida

PÉNTEK

12,00

17,00

NAGYPÉNTEK

– Nagypénteki keresztút a Szent Miklós templomtól a temetőbe

– Csonkamisének nevezett nagypénteki szertartás, utána szentségimádás

Április

14.

Jusztin, Jusztina, Tiborc, Tibor

SZOMBAT

  

8,30

8,45

9,00

21,00

NAGYSZOMBAT

– Vízszentelés szertartása

– Jeremiás siralmai

– Szentségimádás a kifüggesztett program szerint

– Vigília szentmise, utána feltámadási körmenet

Április

15.

Anasztázia, Tas, Emese

VASÁRNAP

7,00

11,30

18,00

HÚSVÉTVASÁRNAP – URUNK FELTÁMADÁSA

– Ünnepi szentmise – eledelszentelés

– Ünnepi szentmise

– Ünnepi szentmise

Április

16.

Csongor, Bánk, Győző

Kérem ossza meg ismerőseivel: