Szent István Templom és Plébánia

Hirdetések

Február 15–21.

 A héten a hittanórák a megszokott sorrendben lesznek.
Nagyböjt minden péntekén du. 17:15 órától keresztúti ájtatosságot tartunk. Kérjük a rózsafüzér csoportokat jelentkezzenek az imádság vezetésére a még üres helyekre.
Szombaton, február 20-án az esti szentmise után szentségimádást tartunk.
Kedden február 16-án, este 19:00 órától engesztelő virrasztás lesz a Szűzanya gyergyói könnyezése kezdetének 8. évfordulójára a Szent Miklós templomban. Részletek a hirdetőtáblán.
A kedves hívek figyelmébe ajánljuk, hogy mindazon személyek, akik rendelkeznek jövedelmi adójuk 2%-ával felajánlhatják az egyháznak is. A kitöltendő nyomtatványokat átvehetik a templom kijáratánál, amelyet kitöltve a plébánia irodájában kell leadni.
Azért, hogy Románia alkotmánya a házasság alapjaként „egy férfi és egy nő” szabad akaratnyilvánítását rögzítse, az egyházközségek aláírást gyűjtenek. Támogató aláíráshoz szükséges a személyi igazolvány. Fontos, hogy az aláíró 18 éven felüli, gyergyószentmiklósi lakhelyű és római katolikus legyen. A más vallásúak a saját egyházközségükben írhatnak alá. Aláírásokat fogadunk hétköznapokon a plébánia irodában, vasárnapokon pedig itt a szentmisék után. Kérjük, akinél személyi igazolvány van, adja le támogató aláírását itt, az első padban a megbízott személyeknél.

Kérem ossza meg ismerőseivel: