Szent István Templom és Plébánia

Hirdetések

Február 22–28.

 A héten a hittanórák a megszokott sorrendben lesznek.
 Hétfőn, febr. 22-én de. 10 órától papi rekollekciós szentmise lesz a Szent Miklós templomban.
 Nagyböjt minden péntekén du. 17:15 órától keresztúti ájtatosságot tartunk.
 Pénteken, február 26-án este 19 órától a Belső Iránytű keretében Sajgó Balázs, a Szent István plébánia lelkésze tart előadást Az ördög is humanista címmel. Mindenkit szeretettel várunk!
 A kedves hívek figyelmébe ajánljuk, hogy mindazon személyek, akik rendelkeznek jövedelmi adójuk 2%-ával felajánlhatják az egyháznak is. A kitöltendő nyomtatványokat átvehetik a templom kijáratánál, amelyet kitöltve a plébánia irodájában kell leadni.
 Azért, hogy Románia alkotmánya a házasság alapjaként „egy férfi és egy nő” szabad akaratnyilvánítását rögzítse, az egyházközségek aláírást gyűjtenek. Támogató aláíráshoz szükséges a személyi igazolvány. Fontos, hogy az aláíró 18 éven felüli, gyergyószentmiklósi lakhelyű és római katolikus legyen. A más vallásúak a saját egyházközségükben írhatnak alá. Aláírásokat fogadunk hétköznapokon a plébánia irodában, vasárnapokon, a szentmisék után pedig a templomban. Kérjük, akinél személyi igazolvány van, adja le támogató aláírását a templomban, az első padban a megbízott személyeknél.
 Február 26–28 között bibliás hétvége lesz a Szent Miklós plébánián a prófétákról. A hétvége mottója: “Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek és meggyógyítsam a megtört szívűeket.” Szeretettel várnak mindenkit!
 A gyergyószentmiklósi „Magyar nóta és dalkör” szép, tiszta hangú énekeseket toboroz. Érdeklődni a 0725 – 385 019 telefonszámon lehet.

Kérem ossza meg ismerőseivel: