Szent István Templom és Plébánia

Hirdetések és miserend

Március 25.

2018. MÁRCIUS 25. VIRÁGVASÁRNAP

Folytatódnak a hittanórák és a bérmálási felkészítő a beosztás szerint.

 Kedden, március 27-én de. 9 órától húsvéti nagytakarítás lesz a templomban, ahová minden segítséget szívesen fogadunk!

 A hagyományossá vált nagyszerdai keresztút az idén is meg lesz tartva. A gyülekezés az örmény templomban nagyszerdán, márc. 28-án du. 18 órakor lesz, majd áldás után indul a keresztút a Csobothegy-i Szent Anna kápolnához. Mindenkit szeretettel várnak!

 A Szent Három nap programja:

NAGYCSÜTÖRTÖK: 
– 18.00 – az utolsó vacsora emlékmiséje, lábmosás szertartása, utána oltárfosztás és szentségimádás.

NAGYPÉNTEK: 
– 12:00 – nagypénteki keresztút a Szent Miklós templomtól a temetőbe.
– 17:00 – csonkamisének nevezett nagypénteki szertartás, amelyben az Úr Jézus szenvedésére és kereszthalálára emlékezünk, utána szentségimádás.
– nagypénteken nincs irodai szolgálat.

NAGYSZOMBAT:
– 8:30 – Vízszentelés szertartása.
– 8:45 – Jeremiás siralmai.
– 9:00 – Szentségimádás a kifüggesztett program szerint. Még vannak üres órák, ahová jelentkezőket várunk az imádság vezetésére!
– 21:00 – vigília szentmise, utána feltámadási körmenet. Kérjük a híveket, hozzanak magukkal gyertyát!

HÚSVÉTVASÁRNAP:
– 6:30-kor a Szent Anna kápolnánál megtartjuk a hagyományos ételszentelést, igeliturgia keretén belül.
– 7:00 – Ünnepi szentmise keretében eledelszentelés itt a templomban. 9 órakor nem lesz szentmise, csak 11:30 órakor és este 18 órakor.
A határkerülés reggel 8:30 órakor indul a Munkás Szent József templom elől.

HÚSVÉTHÉTFŐ:
– két szentmise lesz itthon 11 és 18 órakor.
– 13:00 – szentmise a gyilkostói Szent Kristóf kápolnában.

 Megkérjük az imacsoportok vezetőit, az egyháztanácstagjait, az ifjúságot hogy a nagyszombati szentségimádás sorrendjét jelöljék be a kifüggesztett űrlapon.

 Plébániánkon elindul a szeretetszolgálat. A templom előterében el van helyezve egy postaláda, ahová be lehet tenni kéréseiket illetve felajánlásaikat, így segítve embertársainkon.

 A Szent István Plébánia kutatást végez, mely 2017 tavaszán indult és mára csaknem 140 kitöltött kérdőív áll rendelkezésünkre. Ahhoz, hogy az eredmények felhasználhatóak legyenek újabb véleményekre, válaszokra van szükségünk. A kutatás a plébánia működésével kapcsolatos véleményét méri fel, valamint a vallásosságról alkotott képüket és a környezetünkben tapasztalt szociális problémákat. A kérdőív névtelen. Véleményeik, javaslataik fontosak a plébánia fejlődése érdekében, ezért megkérjük, hogy az otthonaikba kiszállított kérdőíveket kitöltve 2018. április 29-ig a templom bejáratánál található dobozba tegyék bele.

 Fülöp-kurzus indul itt a Szent István plébánián április 20-22. között. Jelentkezési határidő április 4. Részvételi díj: 50 lej. Jelentkezni lehet a plébánia irodában.


Miserend március 18–március 25. között:
miserend_sztistvan

Kérem ossza meg ismerőseivel: