Szent Miklós Templom és Plébánia

Heti hirdetés és miserend

Április 8.

HIRDETÉSEK 2019. ÁPRILIS 8–14. KÖZÖTT

Keresztúti ájtatosságot tartunk a nagyböjti időben: hétfőn, szerdán és pénteken az esti szentmise előtt, 18:15 órától

 Buzdítjuk a híveket a húsvéti szentgyónás elvégzésére és a gyakori szentáldozásra, melyek a lelki életben való fejlődés nélkülözhetetlen elemei.

 A HIVATÁS ÉVÉBEN kérjük híveinket, hogy imáikkal támogassák azokat, akik a papi és szerzetesi hivatást vállalták. Szükségük van az imára, hogy hivatásukban megerősödjenek és kitartsanak. Ennek érdekében arra kérjük kedves
híveinket, hogy vállaljanak imát egy-egy papért vagy szerzetesért. Az imát vállaló személy egy pap vagy szerzetes keresztnevét fogja megkapni, akiért naponta elvégez egy Miatyánkot és egy rövid fohászt. Kérjük, jelentkezzenek a plébánián. Köszönjük a szolgálatot!

 Április 14-én virágvasárnap! De. 10:30 órától a temetőnél csendes szentmisét tartunk, amelyet pimpószenteléssel folytatunk. A pimpószentelés után visszaindulunk a templomba, ahol az ünnepi szentmisét tartjuk.

Mivel meghosszabbították a 2%-os adóív leadási határidejét, továbbra is szívesen fogadjuk, ha jövedelmi adója 2%-ával plébániánkat támogatják. Az űrlapok átvehetők a sekrestyéből és plébániáról.

 A szent István Plébánián a rózsafüzér társulatoknak lesz lelki délutánja, ahová nagy szeretettel várják az egyházközségünk rózsafüzér csoportjainak tagjait is Április 13. szombaton. Meghívott: Hajlák Attila, kézdivásárhelyi segédlelkész

Tervezett program:
– 14:00 – I. Elmélkedés: Ferenc pápa és a Szűzanya
– 14:40 – szünet
– 15:00 – II. Elmélkedés: Ferenc pápa Jézusa
– 15:40 – szünet
– 16:00 – Szentségimádás
– 17:00 – Szentmise – III. Elmélkedés: Ferenc pápa a jó Isten szeretetéről

 Szeretettel köszöntjük azokat, akik a jövő héten születésnapjukat, névnapjukat ünneplik. A jó Isten áldását és segítségét kérjük számukra.


SZENTMISÉK SORRENDJE 2019. ÁPRILIS 8–14. KÖZÖTT

miserend

Kérem ossza meg ismerőseivel: