Szent Miklós Templom és Plébánia

Heti hirdetés és miserend

Április 15.

HIRDETÉSEK 2019. ÁPRILIS 15–21. KÖZÖTT

A keresztúti ájtatosság hétfőn és szerdán 18:15 órától lesz.

 Gyónási lehetőség lesz úgy gyerekek, mint felnőttek számára hétfőn és kedden este fél 7-től, amíg szükséges.

 Kedden, április 16-án elkezdődik a Szent Antal kilencedet, amelyet kilenc kedden tartunk az esti szentmise után.

 Nagyszerdán 19 órától az örmény templomtól indul a hagyományos fáklyás keresztút a Szent Anna kápolnához.

 A szent három nap:

Nagycsütörtök:
– 9 órától lamentációs imát, Jeremiás siralmait végezzük.
– 19 órától az utolsó vacsora emlékmiséje a lábmosás szertartásával. A szentmise után oltárfosztás, utána szentségimádás kezdődik, 22 óráig.

Nagypéntek:
– 9 órától lamentációs imát, Jeremiás siralmait végezzük.
– 12 órakor kezdődik a nagypénteki keresztút a templomtól a temetőbe.
– 17 órától kezdődik a csonka misének nevezett nagypénteki szertartás, Jézus szenvedésére és halálára emlékezünk. Nemcsak az egyháztagjai járulnak kereszthódolatra a szertartás alatt, hanem minden jelenlévő hívő is, az első padtól kezdve. A nagypénteki persely bevétele a Szentföldi Katolikus Egyház támogatására fordítódik, persely a kijáratoknál lesz elhelyezve. A szertartás után szentségimádás veszi kezdetét 23 óráig, a kifüggesztett program szerint.
Nagypénteken nincs iroda szolgálat.

Nagyszombat: 
– A 9 órás lamentáció után a vízszentelés szertartása a templom előtt lesz. Ezt követően egésznapos szentségimádás, de. 10-től este 21 óráig. A Szentségimádási órák beosztásai a tavalyi évhez hasonlóan vannak kifüggesztve.
– A szombat esti szertartás este 21 órától kezdődik és a feltámadási körmenettel fejeződik be. Hozzanak gyertyát magukkal.

 HÚSVÉTVASÁRNAPI SZENTMISÉK:

– reggel 6 órakor szentmise és eledelszentelés.
– 8:15 órától a Szent József-templom előtti térről indulnak a határkerülők, a Szent Miklós-templomtól 8:30 órától folytatják és déli 12:00 órára várjuk vissza a Szent Miklós-templomhoz.
– 10:30 órától ünnepi szentmise
– 12:30 órától gyerek és ifjúsági szentmise
– 19 órától esti szentmise

 A Szent Anna-kápolnánál, húsvét reggel fél 7-kor megtartjuk a hagyományos eledelszentelést, igeliturgia keretén belül.

 Húsvéthétfőn a szentmisék sorrendje 7:30, 10:30, 12:00 és este 19:00 óra. Nincs irodai szolgálat.

 Jegyes kurzus indul házasságkötésre készülő fiatalok számára 2019. április 27-én, szombaton este 19 órától. A kurzus megkezdése után már nem tudunk újabb párokat fogadni, mivel a későbbi bekapcsolódás őket is és a már megkezdett résztvevőket is zavarja.

 Felhívjuk azon személyek figyelmét, akik szeretnének a pápalátogatásra menni, de még nem regisztráltak, hogy meghosszabbították a regisztráció idejét. Aki még regisztrálni szeretne a pápalátogatásra, kérjük, jelezze a plébánián, április 18-ig. Mindazok, akik feliratkoztak a buszos utazásra, de nem fizették ki az árát, kérjük, mihamarabb tegyék meg. Az utazás ára 20 lej személyenként.

 Szeretettel köszöntjük azokat, akik a jövő héten születésnapjukat. névnapjukat vagy házassági évfordulójukat ünneplik. A jó Isten áldását és segítségét kérjük számukra.


SZENTMISÉK SORRENDJE 2019. ÁPRILIS 15–21. KÖZÖTT

miserend

Kérem ossza meg ismerőseivel: