Szent Miklós Templom és Plébánia

Heti hirdetés és miserend

Április 29.

HIRDETÉSEK 2019. ÁPRILIS 29–MÁJUS 5. KÖZÖTT

Májusban minden nap az esti szentmise előtt 18:45 órától májusi ájtatosságot végzünk.

 Szerdán, május 1-én 12 órától a Munkás Szent József-templomba búcsús ünnepi szentmise lesz.

 Kedden és szerdán hivatalos állami ünnep, nincs irodai szolgálat.

 Keresztelési felkészítőt tartunk csütörtökön az esti szentmise után.

 Első péntek, meglátogatjuk betegeinket!

 Vasárnap, május 5-én:

– elsőáldozás lesz a 10:30 órás szentmise keretében;
– első vasárnap, szentségimádás lesz. Hivatásokért. Papi és szerzetesi, valamint családos hivatásokért.

 A HIVATÁS ÉVÉBEN arra hívjuk meg híveinket, hogy imáikkal támogassák azokat, akik a papi és szerzetesi hivatást vállalták. Szükségük van az imára, hogy hivatásukban megerősödjenek és kitartsanak. Ennek érdekében arra kérjük kedves híveinket, hogy vállaljanak imát egy-egy papért vagy szerzetesért, bekapcsolódva ebbe a közös imahálóba. Az imát vállaló személy egy pap vagy szerzetes keresztnevét fogja megkapni, akiért naponta elvégez egy Miatyánkot és egy rövid fohászt. Kérjük, jelentkezzenek a plébánián a név, postacím, e-mail cím és telefonszám megadásával.

 A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum felvételit vizsgát hirdet a 2019/2020-as iskolai évben induló IX. osztályának. Várják azoknak a jelentkezését, akik papi hivatást éreznek lelkükben, kántori oklevelet óhajtanak szerezni, vagy egyszerűen katolikus iskolában szeretnének továbbtanulni. Jelentkezni a plébánián lehet.

 A jövedelmi adójuk 2%-át felajánlhatják az egyháznak. A kitöltendő nyomtatványokat átvehetik a plébánia irodájában és a sekrestyében, és le lehet adni a plébánia irodájában. Előre is köszönjük.

 Május 5-én, vasárnap könyvbemutatóra kerül sor a Szent István-templomba. A könyv címe Katolikus hit alapfokon. és a hitünk lényegi kérdéseinek megértéséről szól. Bemutatja Margulescu Cotiso, a marosvásárhelyi Imádság Háza vezetője május 5-én, az esti szentmise után 19 órától.

 A 25. éves ezüst-, valamint az 50. éves aranylakodalmasokat május 26-án, vasárnap a 10:30 órás szentmise keretében köszöntjük. Kérjük, előre iratkozzanak fel.

 A Szeretet konyhának pityókára lenne szüksége, és kérjük a kedves híveket, ha valaki tudna felajánlani. azt szívesen fogadnánk és kérjük, hogy jelezzék a plébánián felajánlásaikat. Az elszállítást megoldjuk.

 Keresztény sajtó kapható a sekrestyében.

 Szeretettel köszöntjük azokat, akik a jövő héten születésnapjukat, névnapjukat vagy házassági évfordulójukat ünneplik. A jó Isten áldását és segítségét kérjük számukra.


SZENTMISÉK SORRENDJE 2019. ÁPRILIS 29–MÁJUS 5. KÖZÖTT

miserend
Kérem ossza meg ismerőseivel: