Szent Miklós Templom és Plébánia

Heti hirdetés

Szeptember 25.

• Szent Mihály napján, szeptember 29-én, csütörtökön ünnep. A gyulafehérvári székesegyház búcsús ünnepe. E napon nem lesz irodai szolgálat. Ez alkalommal lesz Márton Áron püspök úr hamvait tartalmazó kőkoporsó leleplezése. Az autóbuszon van még hely, iratkozni a Szent Miklós Plébánián lehett. Az utazás költsége 40 lej lesz.

• Kedden 1600 órától a bérmálkozó fiatalokat várjuk felkészítőre és a felnőtt bérmálkozók is jelentkezzenek a plébánián vagy Fórika Sebestyén csoportvezetőnél. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.

• Október 1-én, szombaton egyházközségünk Örökös szentségimádási napja és az idősek világnapja is.

– Szentmisék 730, 1000 és 1800 órától.
– Szentségimádás 800-1000 és 1100-1800 óráig. A szentségimádási órák beosztásait a hirdetőtáblára is kifüggesztettük. Kérjük a csoportvezetőket, hogy jelezzék, ha a kiírt időpontok nem felelnek meg.
A 1000 órás szentmise keretében kiszolgáltatjuk a betegek szentségét. A szépkorú testvéreinknek a 1000 órás szentmise után ünnepi műsor lesz a Korona épületében.

• Október hónapban Rózsafüzér ájtatosságot tartunk minden este 1730 órától. Arra kérjük a társulatot, a lelkiségek vezetőit, hogy vezessék az imádságot.

• A plébániai hittanórák októbertől elkezdődnek a hirdetőtáblán kifüggesztett beosztás szerint.

• Szombaton, október 1-én 1045-re várjuk a ministránsokat a plébániára.

• Az esti szentmisék október 1-étől, szombattól 1800 órától kezdődnek.

Elkezdtük a Plébánia épületének újrafedését. Kérjük a hívek támogatását, akár anyagiakkal, akár fizikai munkával. Az egyházadót is le lehet most dolgozni.

• Az RMDSZ-nél és az Állampolgársági irodában segítenek a kvótanépszavazás szavazólapjainak kitöltésében és továbbításában.

• Október 6-án, csütörtökön a Szent Miklós-templomban este 2000 órától ökumenikus imát végzünk a városunkért.

• A Plébániai Caritashoz sok ruhanemű összegyűlt. Ezeket szeretnénk szétosztani azoknak, akiknek szükségük van rájuk. Ezért ruhabörzére kerül sor a nagy hittanteremben, hétfőn, október 3-án 1100-1800 óra és kedden, október 4-én 900-1200 óra között.

• Keresztény sajtó kapható a sekrestyében.

• Szeretettel köszöntjük azokat, akik a jövő héten születés-, névnapjukat vagy házassági évfordulójukat ünneplik. A jó Isten áldását és segítségét kérjük számukra.


Adományok:

A Szent Miklós-templom részére összesen 300 lejt adott 4 névnélküli adakozó.

A Szeretetkonyha részére 200 lejt adott egy névnélküli adakozó.

A Munkás Szent József-templom részére egy névnélküli adakozó 100 lejt adott.

Köszönjük Jeszenszky Teréznek a Szeretetkonyhának nyújtott támogatását.

Isten fizesse adományaikat!


2016. SZEPTEMBER 26–OKTÓBER 2. közötti miserend:miserend

Kérem ossza meg ismerőseivel: