Szent Miklós Templom és Plébánia

Heti hirdetés és miserend

Október 9.

• Október hónapban Rózsafüzér ájtatosságot tartunk minden este 1730 órától. Arra kérjük a társulatot, a lelkiségek vezetőit, hogy vezessék az imádságot.

• A plébániai hittanórák október 3-tól elkezdődtek, a hirdetőtáblán kifüggesztett beosztás szerint.

• Az esti szentmisék október 1-től 1800 órától kezdődnek.

 

Kirándulást szervezünk a VII–XII-es diákoknak és fiataloknak Segesvárra és Székre október 14–16. között. Hozzájárulás 35 lej. Megbeszélést tartunk csütörtök este 18:30 órakor.

• Október 13-án, csütörtökön a Szent István-templomban este 2000 órakor folytatódik az Ima a városunkért fohász-sorozat.

Újra kigyúlnak  a szolidaritás lángjai október 14-én, pénteken este 18–20 óra között a kultúrház előtti téren. Hívunk mindenkit, hogy társuljon az Egymillió csillag akcióhoz, a szegények megsegítésére, amit a Főegyházmegyei Caritas szervez.

• Gyerekeink Egyesülete – Szilágyság, gyerekvállalási kampányt indított NAGYCSALÁDBAN ÉLNI JÓ! címmel. Ne félj a gyerekvállalástól, hisz a nagy család nagy boldogság! Keresztelés bemutatása alkalmával támogatják 400 pelenkával azokat a családokat, amelyeknek megszületik a harmadik, negyedik, ötödik… gyerekük. Bővebb információt a plébánia irodáján kaphatnak az érdeklődők.

• Keresztény sajtó kapható a sekrestyében.

• Szeretettel köszöntjük azokat, akik a jövő héten születés-, névnapjukat vagy házassági évfordulójukat ünneplik. A jó Isten áldását és segítségét kérjük számukra.


2016. OKTÓBER 10–OKTÓBER 16. közötti miserend:
szent_miklos_miserend

Kérem ossza meg ismerőseivel: