Szent Miklós Templom és Plébánia

Heti hirdetés és miserend

Március 21.

HIRDETÉSEK 2021. MÁRCIUS 21–28. KÖZÖTT

Vasárnap 19 órától a bérmálkozók szüleinek találkozót tartunk a plébánián.

Hétfőn de. 10:00 órától a papi rekollekciós lelkinap alkalmából szentmise lesz.

Hétfőn déli 1 órára várjuk az elsőáldozókat a plébániára.

 Kedden du. 4 órára várjuk a bérmálkozókat felkészítőre.

Hétfőn, szerdán és pénteken keresztúti ájtatosságot végzünk 17:15 órától.

Csütörtökön, március 25-én Urunk születésének hírül adása, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. Szentmisék: de. 7:30, 10:30 és du. 18 órától lesznek.

Jövő vasárnap Virágvasárnap. De. 10:30 órától a temetőben lesz a barkaszentelés, szentmise keretében. Az utcán nem szabad megállni, csak a kerítésen belül lehetünk és a szükséges távolságot be kell tartanunk. A templomban a szentmisék reggel 7:30, déli 12:00 és este 6 órától lesznek. Jövő vasárnap kezdődik a nyári időszámítás. Ezt követően hétfőtől (nagyhéttől) az esti szentmisék időpontja este 7 óra.

A jövedelmi adójuk 3,5%-át non-profit szervezetnek, így a plébániának fel lehet ajánlani. A szükséges nyomtatványt elvihetik a sekrestyéből, a templom hátsó kijáratánál vagy a plébánia irodából.

Szeretettel köszöntjük azokat, akik a jövő héten születésnapjukat, névnapjukat ünneplik. A jó Isten áldását és segítségét kérjük számukra.


SZENTMISÉK SORRENDJE 2021. MÁRCIUS 21–28. KÖZÖTT

Kérem ossza meg ismerőseivel: