Szent Miklós Templom és Plébánia

Heti hirdetés és miserend

Március 29.

HIRDETÉSEK 2021. MÁRCIUS 29.–ÁPRILIS 4. KÖZÖTT

Hétfőtől az esti szentmisék időpontja este 7 óra lesz.

Hétfőn 13 órára várjuk az elsőáldozókat a plébániára.

Kedden 16 órára várjuk a bérmálkozókat felkészítőre.

Hétfőn és szerdán keresztúti ájtatosságot végzünk 18:15 órától.

Csütörtökön és pénteken, meglátogatjuk betegeinket, az első péntekeseinket és azokat, akik az ünnep előtt gyónni és áldozni szeretnének.

 Nagycsütörtökön

– reggel 9 órától Lamentáció – Jeremiás siralmai;
– este 7 órától az Utolsó vacsora emlékmiséje, utána szentségimádás 21:30-ig

 Nagypénteken

– reggel 9 órától Lamentáció – Jeremiás siralmai;
– 12 órától keresztút a templomtól a temetőig;
– du. 5 órától nagypénteki szertartás – csonka mise utána pedig szentségimádás 21:30-ig.

 Nagyszombaton

– reggel 9 órától Lamentáció – Jeremiás siralmai, utána, víz szentelés a templom előtt;
– egész napos Szentségimádás;
– este 9 órától feltámadási szentmise, körmenet (a templomkertben).

 Húsvétvasárnap

– reggel 6 órától szentmise és eledelszentelés a templomban és a kerítésen belül;
– 6:30-kor a Szent Anna kápolnánál lesz a hagyományos ételszentelés, igeliturgia keretén belül, a járványügyi szabályok betartásával;
– du. 2 órától Kovácspéterben lesz szentmise és eledel szentelés;
– vasárnapi ünnepi szentmisék 10:30, 12 és este 7 órától lesznek;
– idén a hagyományos határkerülés elmarad.

 Nagypénteken és Húsvéthétfőn nem lesz irodai szolgálat.

Idén is felajánlhatják a hívek a jövedelmi adójuk 3,5%-át valamilyen non-profit szervezetnek, intézménynek, így a Plébániának is. Az ehhez szükséges nyomtatványt elvihetik a sekrestyéből, a plébánia irodájából.

Keresztelési felkészítő április 8-án lesz este 19:30 órától.

Szeretettel köszöntjük azokat, akik a jövő héten születésnapjukat, névnapjukat ünneplik. A jó Isten áldását és segítségét kérjük számukra.

Keresztény sajtó kapható, közte az újonnan megjelent Jakubinyi György nyugalmazott érsek úr önéletrajzi könyve, a Magnificat!, ára 50 lej.


SZENTMISÉK SORRENDJE 2021. MÁRCIUS 29.–ÁPRILIS 4. KÖZÖTT

Kérem ossza meg ismerőseivel: