Szent Miklós Templom és Plébánia

Heti hirdetés és miserend

Május 17.

HIRDETÉSEK 2021. MÁJUS 17–23. KÖZÖTT

Május hónapban minden este 18:45 órától májusi ájtatosságot végzünk.

Hétfőn, május 17-én délben 1 órára várjuk az elsőáldozókat hittanórára.

 Bérmálkozói felkészítő lesz május 18-án, kedden du. 4 órától.

Szerdán, május 19-én du. 5 órától a Városi Könyvtárban vetítéssel egybekötött előadás lesz. Az erdélyi származású, Dájbukát Borbély László ismerteti az ókori és középkori kéziratokat. A kutató több mint egy évtizedet dolgozott a világ egyik legnagyobb keresztény kézirattárában.

 A csíksomlyói búcsúra zarándoklóknak hirdetjük a nyeregben való részvétel feltételeit:

1. Nyakba akasztott belépővel engednek fel, amelyet mindenki a plébániáján vehet át. Iratkozni lehet a plébánián. 200 helyünk van.
2. Maszkkal, és az előírt távolságokat betartva a kijelölt helyen lehetünk.
3.Gyalog, vagy kis autóval lehet menni Csíkszépvíz felől, vagy a Nagymező utcán, (a Taploca előtti utca).

Aki nem megy el a búcsúra, a templomban is kivetítjük, itt is be lehet kapcsolódni és itt szentáldozáshoz is lehet járulni. Duna TV is fogja közvetíteni

 Hivatásébresztő imaláncot szerveznek június hónap folyamán, a szentgyörgyi szerzetesek, amelynek során imádkozunk papokért, kispapokért, szerzetesekért, hívatásokért, családokért. Akik be szeretnének kapcsolódni ebbe az imaláncba, jelentkezhetnek a plakáton szereplő elérhetőségek valamelyikén.

 A gyulafehérvári papnevelő intézet felvételit hirdet azon fiataloknak, akik papi hivatást éreznek. Bővebb útmutatásban a plébánián részesülhetnek

 A jövedelmi adójuk 3,5%-át még a hét folyamán fel lehet ajánlani. Kérjük, éljenek a lehetőséggel, ezzel is segíthetnek.

Szeretettel köszöntjük azokat, akik a jövő héten születésnapjukat, névnapjukat ünneplik. A jó Isten áldását és segítségét kérjük számukra.

 Hirdetjük a híveknek, hogy az oltási folyamat leegyszerűsödött. Lehet személyesen vagy telefonon bejelentkezni az oltóközpontban. Az idős, mozgáskorlátozott személyeket az otthonukban is beoltják.


SZENTMISÉK SORRENDJE 2021. MÁJUS 17–23. KÖZÖTT

Kérem ossza meg ismerőseivel: