Szent Miklós Templom és Plébánia

Heti hirdetés és miserend

Január 1.

• A házszentelések folytatódnak. Várjuk azon személyek jelentkezését, akik vállalják az étkezéssel való kiszolgálást január 4-én és 5-én. Kérjük, hogy jelezzék a sekrestyében vagy a plébánián. Előre is hálásan köszönjük.

Házszentelési program: http://kisujsag.ro/hazszentelesi-program/

• Pótházszentelések január 7-én, szombaton délelőtt és délután, valamint január 8-án, vasárnap délután lesznek. Ha valaki igényli a pótházszentelést, jelezze a sekrestyében, vagy az irodában.

Január 2-ától a szentmiséket a Szent Miklós templomból a Mária Rádió a következő program szerint közvetíti:

– hétfőn, szerdán, pénteken az esti szentmiséket;
– kedden, csütörtökön, szombaton a reggeli szentmiséket;
– vasárnap 10 órától a rózsafüzért és a szentmisét.

• Keresztelési felkészítő lesz január 5-én, csütörtökön az esti szentmise után.

 Vízkereszt – Urunk megjelenésének ünnepe – január 6-án, pénteken. Kötelező ünnep. Ezen a napon nem lesz irodai szolgálat.
A szentmisék sorrendje: reggel 730 – 1030, este 1800 óra. 

• Január 8-án, vasárnap az esti szentmise után szentségimádás lesz, amely a 2200 órás szentmisével zárul.

Hálás köszönet a Domokos Pál Péter Dalkör Nőikarának, az Ipartestület Férfikarának, a Vaskertes Iskola diákkórusának és a Szent Miklós Kamaraegyüttesnek a karácsonyi jótékonysági koncertjük alkalmával összegyűlt 5.020,00 lej adományért, amelyet fele-fele arányban adományoztak a Fogarasi-havasokban tragikus balesetet szenvedett testvérpár gyermekeinek, illetve a Szeretetkonyhán étkezők számára.

• Keresztény sajtó kapható a sekrestyében.

• Megjelent a Vasárnap Évkönyv, melyet megvásárolhatnak az irodában. Eladási ára 10 lej.

• Szeretettel köszöntjük azokat, akik a jövő héten születés-, névnapjukat vagy házassági évfordulójukat ünneplik. A jó Isten áldását és segítségét kérjük számukra.


Adományok:

A Szent Miklós-templom részére 20 lejt adott 1 névnélküli adakozó.

A templom fűtésére 3 névnélküli adakozó 200 lejt adott.

A Szent József-templom részére 2 névnélküli 50 lejt adott.

A Szeretetkonyha részére összesen 330 lej gyűlt.
– 2 névnélküli adakozó 180 lejt adott.
– Trasszeli Berta hozzátartozói 50 lejt adtak.
– Dr. Márton Gizella 100 lejt adott.
– Hálásan köszönjük Len Emil úrnak a Szeretetkonyha részére nyújtott élelmiszer-adományt.

Isten fizesse adományaikat!


2017. JANUÁR 2–JANUÁR 8. közötti miserend:miserend

Kérem ossza meg ismerőseivel: