Szent Miklós Templom és Plébánia

Heti hirdetés és miserend

Január 15.

• Ökumenikus imahét

A katolikus egyház a második vatikáni zsinaton megfogalmazott dokumentumával nyitott szélesebb kaput az ökumenizmus felé. Azóta fokozatosan halad előre a munka. Nagy lépések történtek
már, de még sok van hátra, hogy teljesíteni tudjuk a főpásztori parancsot: „legyenek mindnyájan egyek” –fogalmazott Portik-Hegyi Kelemen főesperes-plébános.
A lépések egyike lesz a Gyergyószentmiklóson január 16-án kezdődő Ökumenikus imahét. A főesperes elmondta, az ökumenizmus azok között működik, akik a szentháromság nevében keresztelnek. Gyergyószentmiklóson több évtizedes hagyományra tekint vissza e kezdeményezés, s bár formájában változott az évek során, lényege ugyanaz: együtt lenni egymás templomában, megismerni egymás liturgiáját és Isten útján haladni előre. „Minden jóindulatú kereszténynek be kell kapcsolódnia ebbe lehetősége szerint” – szól a lelkipásztori felhívás.
Az idei Ökumenikus imahét január 16-án kezdődik Gyergyószentmiklóson.
A szentmisék, istentiszteletek este 6 órától lesznek a felekezetek templomaiban, imaházában a következő program szerint:

– 16-án, hétfőn – a Szent István-templomban;
– 17-én, kedden – az örmény templomban;
– 18-án, szerdán – a református templomban;
– 19-én, csütörtökön – az unitárius imaházban;
– 20-án, pénteken – a baptista kápolnában;
– 21-én, szombaton – a Szent József-templomban;
– 22-én, vasárnap – a Szent Miklós-templomban.

• Keresztény sajtó kapható a sekrestyében.

• Katolikus Kincses Kalendárium 2017 kapható az irodában és a sekrestyében, ára 15 lej, valamint a Vasárnap Évkönyv 2017, ára 10 lej.

• Szeretettel köszöntjük azokat, akik a jövő héten születés-, névnapjukat vagy házassági évfordulójukat ünneplik. A jó Isten áldását és segítségét kérjük számukra.


2017. JANUÁR 16–JANUÁR 22. közötti miserend:
miserend_szt_miklos

Kérem ossza meg ismerőseivel: