Szent Miklós Templom és Plébánia

Heti hirdetés és miserend

Február 26.

 Március 1-én, hamvazószerdán ünnepi sorrendben lesznek a szentmisék: 7:30-10:30-18:30. Szigorú böjti nap. Ezzel megkezdjük a 40 napos előkészületet a Húsvét szent ünnepére.

 Csütörtökön, március 2-án keresztelési felkészítő lesz az esti szentmise után.

• Csütörtökön, március 2-án este 7 órától a református hittanteremben lesz a városunkért való imádkozás.

• Március 3-án első péntek, meglátogatjuk a betegeinket!

 Jövő vasárnap, március 5-én első vasárnap, Szentségimádás lesz, az első órát a családosok vezetik a családokért.

 Március 3-ával kezdődően keresztúti ájtatosságot tartunk a nagyböjti időben: hétfőn, szerdán és pénteken. az esti szentmise után 17:15 órától.

• Keresztény sajtó kapható a sekrestyében, vagy a plébánia irodájában.

• Szeretettel köszöntjük azokat, akik a jövő héten születés-, névnapjukat vagy házassági évfordulójukat ünneplik. A jó Isten áldását és segítségét kérjük számukra.


2017. FEBRUÁR 27–MÁRCIUS 5. közötti miserend:
miserend

Kérem ossza meg ismerőseivel: