Szent Miklós Templom és Plébánia

Heti hirdetés és miserend

Április 2.

 Keresztúti ájtatosságot tartunk nagyböjti időben: hétfőn, szerdán és pénteken az esti szentmise előtt 1815-kor.

• Április 3-án, hétfőn este 7 órától Életige találkozó lesz.

• Csütörtökön, április 6-án keresztelési felkészítő lesz 7:30-tól.

• Csütörtökön, április 6-án 8 órától az unitárius imaházban lesz ökumenikus ima a városunkért.

 Április 7-én elsőpéntek, meglátogatjuk betegeinket. A főesperes úr nagypénteken fogja a betegeit meglátogatni.

 Szombaton, április 8-án az esti szentmise után szentségimádás lesz, amelyet a 2200 órától tartandó szentmisével fejezünk be.

 Jövő vasárnap, virágvasárnap. Délelőtt 1000 órától a temetőnél csendes szentmisét tartunk, amelyet pimpószenteléssel folytatunk. A pimpószentelés után visszaindulunk a templomba, ahol az ünnepi szentmisét tartjuk.

• A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum felvételi vizsgát hirdet a 2017/18-as iskolai évben induló IX. osztályának, olyan fiúknak, akik sikerrel elvégezték a VIII. osztályt, és magaviseletük 10-es.

• Katolikus falinaptár és keresztény sajtó kapható a plébánia irodájában és a sekrestyében.

• Szeretettel köszöntjük azokat, akik a jövő héten születés-, névnapjukat vagy házassági évfordulójukat ünneplik. A jó Isten áldását és segítségét kérjük számukra.


Adományok:

A Szent Miklós-templom fűtésére id. Len Emil 200 lejt adott.

A Szeretetkonyha részére egy név nélküli adakozó 50 lejt adott, id. Len Emil pedig tekintélyesebb mennyiségű élelmiszert ajándékozott.

A Szent sír díszítésére egy név nélküli adakozó 50 lejt, Csergő Ágnes imacsoportja 200 lejt és id. Len Emil 300 lejt adott.

Isten fizesse adományaikat!


2017. ÁPRILIS 3–ÁPRILIS 9. közötti miserend:miserend

Kérem ossza meg ismerőseivel: