Szent Miklós Templom és Plébánia

Heti hirdetés és miserend

Április 9.

 A keresztúti ájtatosság hétfőn és szerdán 1815 órától lesz.

 Kedden, április 11-én elkezdődik a Szent Antal nagykilenced, amelyet az elkövetkező 9 kedden tartunk az esti szentmise után.

• Gyónási lehetőség lesz gyerekek és felnőttek számára hétfőn és kedden este 1830-tól.

• Nagyszerdán, április 12-én du. 1800 órakor az örmény templomból indul a hagyományos fáklyás keresztút Szent Anna kápolnához. Kérjük, akik vállalnak imavégzést, jelentkezzenek a sekrestyében vagy a plébánia irodájában.

 Zarándoklatot szervez Gyulafehérvárra a nagycsütörtöki olajszentelési szentmisére a Szent István plébánia. Iratkozni lehet a plébánián. Az utazás ára 38 lej, amit egy összegben a jelentkezéskor kell kifizetni. Ha az utazás valamilyen okból elmarad, a pénzt visszafizetjük.

A szentségimádási órák beosztása a tavalyi évhez hasonlóan vannak kifüggesztve. Kérjük, jelezzék, ha az időpont nem felel meg.imadsag• Nagycsütörtök, Nagypéntek és Nagyszombat: reggel 0900 órától lamentációs imát, Jeremiás siralmait végezzük.

• NAGYCSÜTÖRTÖK: 1900 órától az utolsó vacsora emlékmiséje, lábmosás szertartásával. A szentmise után oltárfosztás, utána szentségimádás kezdődik 2300 óráig.

• NAGYPÉNTEK: 1200 órakor kezdődik a nagypénteki keresztút a Szent Miklós templomtól a temetőbe.

 1700 órakor kezdődik a csonkamisének nevezett nagypénteki szertartás – Jézus szenvedésére és halálára emlékezünk. Az eddigi évektől éltérően nemcsak az egyháztanács tagjai járulnak kereszthódolatra, hanem minden jelenlevő hívő is, az első padtól kezdve. A nagypénteki persely bevétele a Szentföldi Katolikus Egyház támogatására fordítódik, persely a kijáratoknál lesz elhelyezve. A szertartás után szentségimádás veszi kezdetét 2300 óráig.

 Nagypénteken nincs irodaszolgálat.

• NAGYSZOMBAT: a 900 órás lamentáció után a szokásos vízszentelési szertartás lesz a templom előtt. Ezt követően egésznapos szentségimádás de. 1000 órától este 2100 óráig.

 A szombat esti szertartás este 2100 órától kezdődik és a feltámadási körmenettel fejeződik be. Ne felejtsenek el gyertyát hozni magukkal!

• HÚSVÉTVASÁRNAPI SZENTMISÉK:

– Reggel 600 órakor szentmise és eledelszentelés.
830 órakor a templom előtti térről indulnak a határkerülők, és déli 1200 órára várjuk vissza őket.
1030 órától ünnepi szentmise.
1230 órától gyerek- és ifjúsági szentmise.
1900 órától esti szentmise.

A Szent Anna kápolnánál húsvét reggel 630 órakor megtartjuk a hagyományos eledelszentelést, igeliturgia keretén belül.

• HÚSVÉTHÉTFŐN a szentmisék sorrendje: 730 – 1030 – 1200 és este 1900 óra.

• Szeretettel köszöntjük azokat, akik a jövő héten születés-, névnapjukat vagy házassági évfordulójukat ünneplik. A jó Isten áldását és segítségét kérjük számukra.


Adományok:

A Szent Miklós templom részére összesen 300 lej.

A Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Társulat 200 lejt, egy név nélküli adakozó 100 lejt adott az orgona javítására.

A Szeretetkonyha részére három név nélküli adakozó 250 lejt adott.

A Szent sír díszítésére a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Társulat 100 lejt adott.

Rosa Mistica Rózsafüzér Csoport 100 lejt adott.

Isten fizesse adományaikat!


2017. ÁPRILIS 10–ÁPRILIS 16. közötti miserend:
miserend

Kérem ossza meg ismerőseivel: