Szent Miklós Templom és Plébánia

Heti hirdetés és miserend

Április 16.

 A Szent Antal kilencedet (2) kedden, április 18-án az esti szentmise után végezzük.

• Szerdán, április 19-én du. 17:30 órától ÖRÖMUTAT végzünk a templom kertjében. Az örömút a keresztúthoz hasonló ájtatosság, amelynek 14 állomásán a húsvét és a pünkösd közötti eseményekről elmélkedünk. Mindenkit szeretettel várunk!

• A búzaszentelés ünnepe április 30-án lesz megszervezve a sárospataki részen felállított keresztnél. A helyszínre 10 órakor indulunk a templomból.

 Isten fizesse azt a segítséget, amit a templom és környéke takarításához nyújtottak, valamint azon személyeknek adományait, melyet a SZENTSÍR díszítésére szántak.

Köszönet mindazoknak, akik feldíszítették a szentsírt és a szentsír őreinek a szolgálatot. Továbbá megköszönjük a fúvószenekar tagjainak és vezetőjének, az énekkarnak, a munkatársaknak a közös és eredményes munkát.

 Második alkalommal indul jegyes kurzus április 22-én, szombat este 19:00 órától a plébánián.

• Keresztény sajtó kapható a sekrestyében.

• Szeretettel köszöntjük azokat, akik a jövő héten születés-, névnapjukat vagy házassági évfordulójukat ünneplik. A jó Isten áldását és segítségét kérjük számukra. Mindannyiuknak kívánunk a feltámadt Jézustól áldott, örömteli húsvéti napokat.


2017. ÁPRILIS 17–ÁPRILIS 23. közötti miserend:

miserend

Kérem ossza meg ismerőseivel: