Szent Miklós Templom és Plébánia

Heti hirdetés és miserend

Május 14.

 Hétfőn, május 15-én a főesperesi kerület papjainak lelkinapja lesz, mely a 10 órás szentmisével kezdődik.

 Májusban az esti szentmise előtt májusi ájtatosságot végzünk.

 Csütörtökön, május 18-án az unitárius imaházban 20 órától ökumenikus imaórát végzünk városunkért.

 Hétfőn, kedden és szerdán 10–18 óra között jótékonysági cipő- és ruhaturkálási akció lesz a Szent Miklós plébánia nagy hittantermében.

 A 25. éves ezüst-, valamint az 50. éves aranylakodalmasokat idén a Szent Miklós templomban május 28-án a 1030 órás szentmise keretében köszöntjük. Kérjük, előre iratkozzanak fel!

• Diákok nyári lelki táborát szervezzük június 22–30. között. Iratkozni lehet a hitoktatóknál, plébánián. Előleg 10 lej.

 Pünkösdi búcsúra az idén is zarándoklatot szervezünk. Arra kérjük a jelentkezőket, hogy iratkozzanak a plébánia irodájában. Az utazás költsége 20 lej. Indulás a templomból, reggel 7 órakor.

• Ferences ösvény címmel 3 hétvégés programot szerveznek, főként fiatalok számára, amelynek célja a ferences lelkiséggel való ismerkedés. Az első hétvége május 19–21. között lesz Szárhegyen. További információk a hirdetőtáblán.

• Május 25. az utolsó határidő, amikor még rendelkezhetnek jövedelmi adójuk 2%-áról. Azok, akik még nem éltek a lehetőséggel, kérjük, ajánlják fel egyházközségünk, vagy a szeretetkonyha részére. A kitöltendő nyomtatványokat átvehetik a plébánia irodájában vagy a sekrestyében.

• Keresztény sajtó kapható a sekrestyében.

• Szeretettel köszöntjük azokat, akik a jövő héten születés-, névnapjukat vagy házassági évfordulójukat ünneplik. A jó Isten áldását és segítségét kérjük számukra.


2017. MÁJUS 15.–MÁJUS 21. közötti miserend:
miserend3

Kérem ossza meg ismerőseivel: