Szent Miklós Templom és Plébánia

Heti hirdetés és miserend

Március 25.

2018. MÁRCIUS 25. VIRÁGVASÁRNAP

 A keresztúti ájtatosság: hétfőn és szerdán 18:15 órától lesz.

 Gyónási lehetőség lesz úgy gyerekek, mint felnőttek számára hétfőn, kedden és szerdán este fél 7-től, amíg szükséges.

 Húsvéti nagytakarítást szervezünk kedden, 15–18 óra közt a templomban és környékén. Közbe is be lehet kapcsolódni. Kérjük a kedves híveinket, hogy akik tudnak jönni, hozzanak magukkal szükséges szerszámokat is.

 Nagyszerdán 18:00 órától az Örmény templomból indul a hagyományos fáklyás keresztút a Szent Anna kápolnához.

 Nagypénteken nincs iroda szolgálat.

 A Szent Anna kápolnánál húsvét reggel fél 7 órakor megtartjuk a hagyományos eledelszentelést igeliturgia keretén belül.

 Húsvéthétfőn a szentmisék sorrendje 7:30 – 10:30 – 12:00 és este 19:00. Nincs iroda szolgálat.

 Szeretettel köszöntjük azokat, akik a jövő héten születésnapjukat, névnapjukat vagy házassági évfordulójukat ünneplik. A jó Isten áldását és segítségét kérjük számukra.


2018. MÁRCIUS 26– ÁPRILIS 1. közötti miserend:
miserend_szt_miklos

Kérem ossza meg ismerőseivel: