Szent Miklós Templom és Plébánia

Heti hirdetés és miserend

Május 27.

HIRDETÉSEK

Hétfőn 13:00 órától a Fogarassy Mihály és a Vaskertes iskolák elsőáldozóinak és 15:00 órától a steppes osztály elsőáldozóinak hittan óra lesz és próba az úrnapi körmenettel kapcsolatosan.

Kedden a Szent Antal nagy kilencedet (7) az esti szentmise után végezzük.

Szerdán, május 30-án búcsús ünnepi szentmise lesz a Szt. István templomban, d.u 17 órától.

Csütörtökön, május 31-én Úrnapja, kötelező ünnep. A szentmisék sorrendje: reggel 7:30, 10:30 és este 19:00 órától. Az esti szentmise után körmenet. Az ünnep szebbét tételéhez, virágok hintetéséhez, kérjük az elsőáldozókat, hogy fél órával a szentmise előtt jöjjenek a plébániára és hozzanak virágot magukkal.

Az ünnep miatt csütörtökön és pénteken irodai szolgálat nincs.

Első péntek, meglátogatjuk a betegeket.

Júniusban az esti szentmisék előtt 18:45 órától Jézus Szíve litániát végzünk.

A Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus általános titkársága, szentségimádást hirdet világszerte a templomainkba. Ezért június 2-án, szombaton 17:00 órától egy órán keresztül dicsőítsük az Oltáriszentségben jelenlévő Jézust, sok ezer emberrel együtt a világon! Kérjük kedves híveinket, hogy csatlakozzanak.

 Diákok nyári lelki táborát szervezzük június 20–23. között a kisebbek számára, I–VII. oszt.-ig, valamint július 2–6. közt a nagyobbaknak. Iratkozni lehet a hitoktatóknál, plébánián. Előleg 10 lej.

A 25. éves ezüst valamint az 50. éves aranylakodalmasokat, az idén a Szent Miklós templomban június 3-án a 10:30 órás szentmise keretében köszöntjük. Kérjük, előre iratkozzanak fel.

A 60 éves kortárs találkozó június 16-án, lesz megszervezve. A hálaadó szentmise 12 órától lesz a Szent Miklós templomban.

A Gyulafehérvári Főegyházmegye Családirodája 2018. július 31-e és augusztus 4-e között egyházmegyei családos tábort szervez a Hargita megyei Szelterszfürdőn, a Szent Gellért Rehabilitációs Központ területén “Szülők iskolája” néven. Az idei témánk: A természetfeletti élet továbbadása a családban – A családi ima.

Keresztény sajtó kapható a sekrestyében.

• Szeretettel köszöntjük azokat, akik a jövő héten születés, névnapjukat vagy házassági évfordulójukat ünneplik. Isten éltesse őket.


SZENTMISÉK SORRENDJE 2018. MÁJUS 28–JÚNIUS 3. KÖZÖTT

szt_miklos_miserend

Kérem ossza meg ismerőseivel: