Szent Miklós Templom és Plébánia

Heti hirdetés és miserend

Szeptember 30.

HIRDETÉSEK 2018. OKTÓBER 1–7. KÖZÖTT

Október 1-től a szentmisék este, 18- órától lesznek.

 Október hónapban Rózsafüzér ájtatosságot tartunk minden este 17:30 órától. Arra kérjük a társulatokat, lelkiségek vezetőit, hogy vezessék az imádságot.

 Hétfőn, október 1-én egyházközségünk Örökös szentségimádási napja és az Idősek világ napja is. A szentségimádási órák beosztásait a hirdetőtáblára is kifüggesztettük.

 Városunk Szociális Osztálya, a Caritas Családsegítő Szolgálat és a Művelődési Központ szeretettel meghívja a szépkorúakat az Idősek Világnapja alkalmából szervezett rendezvényre. Az ünnepség hétfőn 10 órakor szentmisével kezdődik a Szent Miklós római katolikus templomban, ezt követően a Korona termében folytatódik az ünnepség. A szentmise keretében kiszolgáltatjuk a betegek szentségét.

 Hétfőn d.u. 16 órára szeretettel várjuk a plébániára azokat a X–XI-es fiatalokat, akik a jövő évben szeretnének bérmálkozni.

 Szintén hétfőn este fél 7 órától lesz az elsőáldozók szüleinek megbeszélése.

 Felnőtt bérmálkozói csoport indul októberben. Jelentkezzenek Fórika Sebestyén csoportvezetőnél vagy a plébánián.

 Szerdán, október 3-án du. 5 órától ünnepi szentmise lesz a szárhegyi ferences templomban, amelynek keretében megemlékeznek Szent Ferenc atyánk az Úrhoz való költözéséről.

 Csütörtökön az esti szentmise után keresztelési felkészítő lesz.

 Pénteken, első péntek meglátogatjuk a betegeinket.

 A Mária Iskola Nagy Családja, zarándoklatot szervez Csíksomlyóra október 6-án, szombaton. Jelentkezni lehet csütörtök estig. Bővebben a hirdető táblán található hirdetésen.

 Jövő vasárnap első vasárnap, szentségimádás lesz a 12-es sztm. után.

 Élő rózsafüzér-zarándoklatra szintén vasárnap, október 7-én, Rózsafüzér Királynője ünnepén kerül sor. Hozzanak magukkal zászlót, kisebb feszületeket és a saját rózsafüzérüket. Az ütemterv az alábbiak szerint alakul:

– 14 óra a Szent Miklós templomtól  Szent József templom  Szent Erzsébet öregotthon  Örmény templom  Békény utcai csengettyű  Szent István plébánia.
– 17:40 Szent István Plébánia udvarán a csíksomlyói Szűz Mária szobor másolatának megáldása.
– 18 órakor szentmise a Szent István templomban.
Bővebb információt a hirdető táblán olvashatnak.

 Belső iránytű keretén belül okt. 12-én este 7 órától a Szent István Plébánián „A megkülönböztetés adománya – Divatos kísértéseink“ – ezoterika stb. veszélyeiről szóló előadásra kerül sor dr. Gál Péter előadásában.

 Keresztény sajtó kapható a sekrestyében.

 Szeretettel köszöntjük azokat, akik a jövő héten születésnapjukat, névnapjukat vagy házassági évfordulójukat ünneplik. A jó Isten áldását és segítségét kérjük számukra.


SZENTMISÉK SORRENDJE 2018. OKTÓBER 1–7. KÖZÖTT

miserend

Kérem ossza meg ismerőseivel: