Heti hirdetés és miserend

November 12.

HIRDETÉSEK 2018. NOVEMBER 12.–NOVEMBER 18. KÖZÖTT

Szerdán este 19 órára az egyházi dalárdásokat és minden jó hanggal rendelkező személyt szeretettel várunk énekpróbára, a nagy hittan terembe.

 Emlékeztetjük a kedves híveket, hogy a templomunkban minden csütörtökön és vasárnap az esti szentmisék előtt 1 órával szentségimádás végezünk a városunk lelki megújulásáért és a bűnösök megtéréséért. Biztatjuk a híveket, hogy minél többen vegyenek részt és imádkozunk ezért a szándékért.

 Nők lelki napja lesz megszervezve november 17-én, szombaton a Szent Miklós Plébánián. További információt a hirdetőtáblán olvashatnak.

 Férfiak zarándoklatát szervezzük, november 17-én. Szeretettel várjuk a jelentkezőket. Iratkozni lehet a plébánia irodáján.

 Jövő vasárnap a főegyházmegyénkben a Caritas szervezet Árpád-házi Szt. Erzsébet-napi gyűjtést szervez az otthoni beteggondozás fennmaradásáért.

 A Gyulafehérvári Caritas szervezésében támogató csoport indul a daganatos betegek számára Gyergyószentmiklóson. Bővebb információt a hirdetőtáblán olvashatnak.

 Szintén a Caritas szervezésében változatos témájú előadásokra várják az idős korosztály tagjait 2018 novemberében minden csütörtökön a Caritas Családsegítő Szolgálatának gyergyószentmiklósi székhelyén, a Márton Áron utca 22 szám alá. Bővebb információt a hirdetőtáblán olvashatnak.

 Hétfőn, november 19-én de. 11 órától a Szent Erzsébet Öregotthonban lesz búcsús szentmise, amelyre mindenkit szeretettel várnak!

 Keresztény sajtó kapható a sekrestyében.

 Szeretettel köszöntjük azokat, akik a jövő héten születésnapjukat, névnapjukat vagy házassági évfordulójukat ünneplik. A jó Isten áldását és segítségét kérjük számukra.


SZENTMISÉK SORRENDJE 2018. NOVEMBER 12.–NOVEMBER 18. KÖZÖTT

miserend