Szent Miklós Templom és Plébánia

Heti hirdetés

Kedden, az esti szentmise után Szent Antal kilenced (5). Májusban, minden nap az esti szentmise előtt 18:45 órától májusi ájtatosságot végzünk.

Pünkösdvasárnap: a szentmisék programja:

– 8:00 órától szabadtéri püspöki szentmise, ahol kiszolgáltatjuk a bérmálás szentségét. A szentmise főcelebránsa Bíró László tábori püspök
– 10:30 órától ünnepi nagymise
– 12:00 órától gyerek- és ifjúsági szentmise
– 18:45 órától májusi ájtatosság
– 19:00 órától esti szentmise

• Pünkösd vasárnapján 11:00 órakor várjuk a kedves híveket a gyergyószentmiklósi vasútállomásra, elköszönésre a zarándokoktól.

• Pünkösd alkalmával Csíksomlyóra zarándoklatot szervezünk, amit gyalog szeretnénk megtenni. Aki szeretne csatlakozni, iratkozzon a plébánia irodáján. Ha valaki szekérrel tudna jönni, arra nagyon nagy szükség lenne.

• A Csíksomlyói búcsúra érkezik TOPOLYÁRÓL zarándok csoport, a tavalyihoz hasonlóan fogadást igényelnek. Még 13 személynek nincs megoldva a szállása. Arra kérjük a kedves híveket, hogy akik vállalják szeretetből azt az áldozatot, ami a fogadásukkal jár, jelenkezzenek a plébánia irodáján. Azok, akik csak szállást tudnak adni, az étkeztetést a Koronában mi megoldjuk. Előre is köszönjük a szeretetből fakadó áldozatukat. A Jóisten fizesse meg.

• 2016. május 12-én, csütörtökön 22:12 órakor ötödször érkezik közel 1000 utasával Gyergyószentmiklósra a csíksomlyói búcsúra tartó Boldogasszony Zarándokvonat. A szervezők szeretettel hívnak és várnak mindenkit.

• Diákok nyári lelki táborai: I-VI. osztályosoknak július 9-13 között. A nagyobbaknak június 25-29 között.
Iratkozni lehet a hitoktatóknál, plébánián. A tábor költsége 80 lej. Az iratkozásnál kérünk 30 lej előleget.

• Május 22-én, Szentháromság vasárnapján egyháztanács választásra kerül sor. A névsort kifüggesztettük, kérjük a kedves híveket, tegyék meg javaslatukat, véleményüket a plébánia irodáján.

• Május 29-e, vasárnap perselyezése a Főegyházmegyei Caritas szervezet megsegítésére lesz. A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum felvételi vizsgát hirdet a 2016/2017-es iskolai évben induló IX. osztályának 28 helyére (fiúknak), akik sikerrel elvégezték a VIII. osztályt, magaviseletük 10-es és 2016. szeptember 15-ig nem töltik be a 18. életévüket. Az érdeklődők tudomására szeretnénk hozni, hogy a Kisszeminárium X. osztályába is át lehet iratkozni, különbözeti vizsgák letételével.

• Keresztény sajtó kapható a sekrestyében.

• Szeretettel köszöntjük azokat, akik a jövő héten születés-, névnapjukat vagy házassági évfordulójukat ünneplik. A jó Isten áldását és segítségét kérjük számukra.

ADOMÁNYOK:
A Szt. Miklós templom részére – 2 névnélküli adakozó összesen 150 lejt adott.
A szeretetkonyha részére – Összesen: 3 névnélküli adakozó összesen 300 lejt adott.
Munkás Szt. József templom építésére: – Madaras Albert gyergyóditrói lakos fajegyvásárlásból összesen 700 lejt adott
                                                                    – Baricz Rozália 100 lejt adott
                                                                    – Benedek Antal és unokája 650 lejt adott az oltárszőnyegre

Kérem ossza meg ismerőseivel: