Szentelések és első kihelyezések Gyulafehérváron

Pappá szentelték a gyergyószárhegyi Both Lászlót is

Jakubinyi György érsek szentelte pappá, Tamás József segédpüspök és az egyházmegye papságának képviselői jelenlétében, 2016. június 29-én a gyulafehérvári szeminárium végzős növendékeit, akik a szentelés után megkapták első dispozíciójukat is: a gyergyószárhegyi BOTH LÁSZLÓ Szovátán, a csíkbánkfalvi FARKAS ZSOMBOR Gelencén és a székelyszentkirályi ILYÉS LEHEL Gyergyóalfaluban lesz segédlelkész augusztus 1-jétől.

papszenteles1

Balról jobbra: Ilyés Lehel, Farkas Zsombor, Jakubinyi György érsek, Tamás József segédpüspök és Both László

A diakónusszentelésben egy nappal korábban a kézdivásárhelyi Albert István-Csaba, a csíkszeredai Bojtor Attila György, a csíkszentdomokosi Bíró Károly és a csíkszentsimoni Jánossi Imre akolitusok részesültek.

diakonusszenteles_2016

Balról jobbra: Albert István-Csaba, Bojtor Attila György, Jakubinyi György érsek, Bíró Károly és Jánossi Imre

Isten áldása kísérje új szerpapjainkat és papjainkat papi életükben és szolgálatukban!


Nyilatkozat valamint eskütétel pap- és diakónusszentelés előtt

„Megígérem, hogy a diakónusszenteléssel/papszenteléssel együtt vállalom, hogy szavaim és tetteim által a Katolikus Egyházzal való egységet megőrzőm.
A világegyház és a helyi egyház iránti kötelezettségeimet nagy gondossággal és hűséggel fogom teljesíteni, amelyben arra vagyok hivatva, hogy szolgálatomat a jogi előírásoknak megfelelően teljesítsem.
Szolgálatom teljesítésében, amelyre az Egyház nevében kapok megbízatást, a hitigazságot sértetlenül megőrzőm, valamint azt hűséggel hirdetem és értelmezem. Ezért minden olyan tanítást kerülni fogok, amely e hitigazság ellen szól.
A világegyház fegyelmét követem és támogatom, valamint minden egyházi törvényt betartok, mindenekelőtt azokat, amelyek az Egyházi Törvénykönyvben találhatók. Keresztény engedelmességgel követem azt, amit a püspökök, mint a hit hiteles hirdetői és tanítói elém tárnak, vagy, amit mint az Egyház tanítói elhatároznak. Mindenkori főpásztoromnak hűséggel segítek, hogy az apostoli szolgálat, amelyet az Egyház nevében és annak megbízásából teljesítenek, az egyházzal való egységben történjék.”

nyilatkozat

Fotók: Orosz Roli

Kérem ossza meg ismerőseivel: