Szentmiklósinak lenni és érte tenni jó!

Nagy Zoltán polgármester székfoglaló beszéde

Tisztelt gyergyószentmiklósiak, tisztelt képviselőtestület, kedves vendégeink!

Polgármesterként az első szavam a köszöneté: köszönöm minden gyergyószentmiklósinak, aki élt alkotmányos jogával, és a szavazata által kinyilvánította szándékát, hogy részt vállal a települése sorsának alakításában. Köszönöm a rám és csapatomra leadott szavazatokat, de tiszteletben tartom mindazok véleményét, akik a választások napján másként gondolták a jövőt.

Köszönet illeti mindazokat, akik a választás előkészítésében és lebonyolításában szakszerűen és elhivatottan dolgoztak. Köszönet azoknak, akik bíztak bennem, segítettek, támogattak.

Külön köszönet illeti Mezei János polgármester urat az előző két mandátum áldozatos, céltudatos munkájáért, hiszen az ő vezetésével történt megvalósítások nagymértékben hozzájárultak a választási sikerekhez. Sok mindenre gondoltunk, csak arra nem, hogy ügyének tervszerűen csigatempóban haladó megoldása, még a mai ünnepi átadás megtartásától is távol fogja tartani.

Kiemelt köszönettel tartozom Czink Attilának is, aki felebarátként mellém állt a nehéz pillanatokban és becsülettel, tisztességgel végezte az alpolgármesteri teendőket.

Továbbá köszönet illeti a leköszönő képviselőtestületet, a hivatali kollégáimat és sok önkéntes lakost a közösen elvégzett munkáért.

Kedves Gyergyószentmiklósiak!

Ahogy a problémáink sem jobb- vagy baloldaliak, úgy a megoldások sem lehetnek azok. Nem szeretnék csak az egyik, vagy csak a másik párttal szimpatizálók polgármestere lenni, én a gyergyószentmiklósiak polgármestere fogok lenni.

Számomra gyergyószentmiklósiak léteznek és nem csupán párt szimpatizánsok, ezért valamennyiük, egész Gyergyószentmiklós érdekeit fogom, fogjuk az önkormányzatban képviselni. Ebben a munkában pedig számítok a város közössége és képviselőtársaim támogatására.

De kérem, ne hagyjanak magunkra! Ha közösségben élünk, akkor közösen kell tennünk saját egyéni és közösségi érdekünkben. Kis városunk nagy művének alakításában a további lépésekhez Önökre is szükség van!

Azzal az elhatározással vágtam bele a következő négyéves ciklusba, hogy folytatom az elkezdett fejlesztéseket és újakat indítok útjára. Az Önök bizalmából ezt most már kötelességemnek tekintem. A hibákat és hiányosságokat is tudatosítom és tanulságként fogom használni. A jövőben is minden döntésemmel a közösség javát szolgálom.

A tervek, elképzelések időszaka lejárt. Az előttünk álló ciklusban szükségünk van minden egyes tenni akaró gyergyószentmiklósi személyre, hogy együtt, közösen vigyük véghez felelősségteljes feladatunkat. Az akarat, a szándék közös tettekkel válik valós eredménnyé.

Segíteni, óvni akarok, békességet és nyugalmat teremteni, de természetesen elvárom a törvények és rendeletek betartását.

Bízok a képviselőtestülettel való konstruktív együttműködésben. Kívánom, hogy ezt a közös munkát Gyergyószentmiklós iránti szeretettel, büszkeséggel és méltósággal végezzük.

Tisztelt Képviselő-testület!

Gratulálok mindannyiuknak, Önök azok, akiket Gyergyószentmiklós lakói a város vezetésére alkalmasnak találtak. Arra kérem önöket: mindig tartsák szem előtt, hogy a gyergyószentmiklósiaktól a város vezetésére kaptak felhatalmazást. És meggyőződésem, hogy aki vezet, az élen jár. Élen jár a munkában, élen jár jó példával. A jó vezető ugyanakkor engedi magát vezetni. Engedi magát vezetni, mindenekelőtt az égiek által.

Legyenek, legyünk jó vezetői Gyergyószentmiklósnak!

Nagy célok, nagy felelősség, nagy szolgálat vezet az utunkon, ami azt jelenti, hogy környezetünk legfőbb tartalma a többi ember, és feladatunk az életben azokhoz kötődik, akikkel együtt, egy időben adatik élnünk.

Tisztelt Vendégeink, kedves gyergyószentmiklósi közösség!

Közös jövőnk építéséhez ajánlok együttműködést mindenkinek. És ehhez az építkezéshez kérek segítséget mindenkitől, aki Gyergyószentmiklósért, mindannyiunkért akar és tud tenni.

Én hiszek Gyergyószentmiklósban, hiszek szülővárosomban. Tudom, hogy közösségünk hitének, és szorgalmának köszönhetően folytatódhat mindaz, ami a fejlődés útjára állította városunkat. Most a saját jövőnkért dolgozhatunk, és én készen állok arra, hogy elkezdjük a munkát.

Az általunk létrehozott közösségi bankba azonban mindenkinek el kell helyeznie valamit. Letétbe kell helyezzük képességeinket, tulajdonságainkat, tudatos cselekvésünket, mely városunk minden egyes lakójának jólétét, biztonságát szolgálja. Kérem, gondolkozzanak el, mi az, amit önök is fel tudnak ajánlani, amivel segíteni tudják közösségünket.

Az akarat, a tudatos cselekvés mellett én felajánlom Önöknek az igazságomat. Mert az igazság az egyetlen, ami szabaddá tesz. És csak szabad emberek képesek a vezetésre, felelősségtudatra, megkötözött tudatú emberek soha. Én az igazság, a felelősség és a szabadság mellett döntöttem. Ez a jövőbe vetett bizalom, optimizmus tölt el engem is ma, amikor itt állok Önökkel együtt a ránk váró feladatok kapujában.

Teszem ezt, mert számomra a városvezetés nem munka, hanem hivatás. Mert szeretem szülővárosomat és hivatásomat. És amit az ember szeret, azért önzetlenül, odaadóan tud tenni és harcolni. Annak a legjobbat akarja.

Teszem ezt, mert meggyőződésem, hogy Szentmiklósinak lenni és érte tenni jó.

Kérem ossza meg ismerőseivel: