Szeptember 26-tól igényelhető a fűtéstámogatás

A tavalyi idényhez képest az igénylési feltételek nem változtak.

Gyergyószentmiklóson szeptember 26-tól igényeltető a fűtéstámogatás a 2016. november 1. és 2017. március 31. közötti fűtésidényre.

Azon családoknak és egyedülálló személyeknek, akik lakásfűtésre távhőt, földgázt, tűzifát, szenet, fűtőolajat, vagy villamos energiát használnak, a következő feltételeknek kell eleget tenniük a támogatás igényléséhez:

Mindazok igényelhetnek támogatást fával vagy gázzal való, illetve elektromos fűtés esetén, akiknek a családon belüli nettó egy személyre eső jövedelem legfeljebb 615 lej, a távfűtés esetében pedig 786 lej. Akik egyedül élnek, azoknál távfűtés esetén a jövedelem legtöbb 1082 lej lehet, az egyéb fűtéskategóriáknál változatlanul 615 lej a felső küszöb számukra is.  

 

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA MEGHATÁROZOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

155 lejig; 90%
155,1 lej és 210 lej között; 80%
210,1 lej és 260 lej között; 70%
260,1 lej és 310 lej között; 60%
310,1 lej és 355 lej között; 50%
355,1 lej és 425 lej között; 40%
425,1 lej és 480 lej között; 30%
480,1 lej és 540 lej között; 20%
540,1 lej és 615 lej között; 10%
615,1 lej és 786 lej között; 5%,
egyedül élő személyek esetében:
786,1 lej és 1.082 lej között.
10%


A tömbházlakók a támogatáshoz szükséges formanyomtatványt a Polgármesteri hivatal Kárpátok utca 5. szám alatti székhelyén, valamint a távhőszolgáltató székhelyén vehetik át.

 

VILLANYÁRAMMAL VALÓ FŰTÉS TÁMOGATÁSA

155 lejig; 262 lej;
155,1 lej és 210 lej között; 162 lej;
210,1 lej és 260 lej között; 137 lej;
260,1 lej és 310 lej között; 112 lej;
310,1 lej és 355 lej között; 87 lej
355,1 lej és 425 lej között; 62 lej;
425,1 lej és 480 lej között; 44 lej;
480,1 lej és 540 lej között; 31 lej.
540,1 lej és 615 lej között. 19 lej;

 

FAFŰTÉS TÁMOGATÁS

155 lejig; 54 lej;
155,1 lej és 210 lej között; 48 lej;
210,1 lej és 260 lej között; 44 lej;
260,1 lej és 310 lej között; 39 lej;
310,1 lej és 355 lej között; 34 lej;
355,1 lej és 425 lej között; 30 lej;
425,1 lej és 480 lej között; 26 lej;
480,1 lej és 540 lej között; 20 lej;
540,1 lej és 615 lej között. 16 lej.

 

A formanyomtatványok ez esetben is a Polgármesteri hivatal Kárpátok utca 5. szám alatti székhelyén igényelhetőek.


            A procedúra az elmúlt évhez képest változatlan, a szociális osztály mindent megtesz annak érdekében, hogy az igénylők ne kelljen irodáról irodára kilincseljenek. Idén is a pénzügyi és a mezőgazdasági irodák az igazolásokat belső rendszer alapján állítják ki az igénylőknek, ami azt jelenti, hogy az igénylőknek csak a fűtéstámogatási kérelmet kell kitölteniük. Nagyon fontos, hogy a család összetételét, jövedelmet igazoló dokumentumokat magukkal hozzák. Ide tartoznak a személyazonossági igazolványok másolatai, a 14 év alatti  gyermekek a születési bizonyítványainak másolatai, adott esetben örökbefogadási vagy gyermek-elhelyezési bírósági végzések.

Jövedelmet igazoló iratok: munkahelyi igazolás, nyugdíjszelvény, munkanélküli segélyt igazoló szelvény; gyermeknevelési támogatásról igazolás, gyermeksegélyt igazoló szelvény; iskolai igazolás (ösztöndíj), magánvállalkozás esetében a pénzügyről igazolás. Ha az igénylőnek nincs jövedelme, akkor a pénzügyről kell kérni erre igazolást.

Egyetemisták esetében szükséges  egyetemi igazolás, érvényes ideiglenes tartózkodási engedély, az egyetemista állandó lakhelye szerinti polgármesteri hivatal igazolása, a szülők (eltartók) jövedelmi igazolása, a diák nyilatkozata a családlétszámról, mely az egy főre eső jövedelem megállapítása végett szükséges.

            A kérés kitöltését ajánlott a 11. oldallal kezdeni. Amennyiben a család használatában van az itt feltüntetett javak közül valami (nem fontos, hogy a nevén legyen, elég, ha a család használja), az illető személy vagy család nem jogosult fűtéspótlékra. A földterületek nagyságát és az állatok számát a megfelelő négyzetben kell feltüntetni.


FŰTÉSTÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGOT KIZÁRÓ INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK LISTÁJA

 

            Kizáró jellegű, vagyis az igénylő nem kap támogatást, ha 10 évnél fiatalabb személygépkocsi/motorkerékpár vagy 2, esetleg több 10 évnél idősebb személygépkocsi/motorkerékpár, haszongépjármű, tehergépkocsi, utánfutó, autóbusz, mikrobusz, lakókocsi van a tulajdonában. A jogszabály kitér a mezőgazdasági gépekre is, traktor, arató-cséplő gép, olajprés, malom szerepel a jegyzékben, továbbá fafeldolgozó gépek és 3 ezer lejnél nagyobb összegű banki betét tulajdonosa sem kaphat támogatást. Továbbá akinek 1000 négyzetméternél nagyobb belterülete van városon, illetve 2000 négyzetméternél nagyobb belterülete van falun, nem jogosult a fűtéstámogatásra.

           A saját felelősségre kitöltött formanyomtatványokat a mellékelt igazoló okiratokkal együtt a Polgármesteri hivatal Kárpátok utca 5. szám alatti székhelyén, a szociális irodán lehet leadni minden esetben: távhő, földgáz, tűzifa, szén vagy fűtőolaj, illetve villamos energia. A támogatás az 5 hónapos fűtési idényre igényelhető.

            Az egyszer megítélt támogatás a fűtésszezon végéig érvényes, nem kell minden hónapban újra kérvényezni. Arra kérik az érintetteket, hogy az öt hónap alatt történő bármilyen (jövedelmi, család összetétel, lakcím stb.) változást a lehető legrövidebb időn belül jelentsenek be az irodán.

            Amennyiben a kétnyelvű igénylési lap kitöltésére vonatkozóan kérdés merülne fel, kérdezzenek bátran, a szociális iroda munkatársai az igénylőknek segítenek abban, hogy az adatok pontosan, igazolhatóan legyenek feltüntetve.

            Az elmúlt idényben összesen fűtéstámogatási 1273 igénylést nyújtottak be a gyergyószentmiklósiak, ebből 771-et távfűtésre, 437-et fafűtésre, 29-et gázzal működő fűtésre, 3-at pedig elektromos fűtésre hagytak jóvá. Leggyakoribb kizáró ok a gépjármű kora, valamint a 3000 lejt meghaladó banki letét. Ezek miatt az ellenőrzések során kiderült, 109 igénylőnek vissza kell fizetnie a megkapott támogatást. A hasonló kellemetlenségek elkerülése végett, kérjük, fokozottan figyeljenek a pontos adatszolgáltatásra, illetve a kizáró jellegű javak birtoklására.

            Azok, akik a teljes fűtési szezonra támogatást szeretnének kapni, legkésőbb november 20-ig kell hogy benyújtsák az igénylési dossziét.

            A támogatás a fűtési idényben bármikor igényelhető – mindig attól a hónaptól kezdődően hagyják jóvá, amelyik hó legkésőbb 20-ig iktatták a kérelmet.

            A fűtéstámogatási igénylések fogadásának programja: hétfő, kedd és csütörtök 9-15 óráig, szerdán 10-18 óra között, pénteken 9-14 óráig a szociális iroda székhelyén (Kárpátok u., 5-7.).

Kérem ossza meg ismerőseivel: