Szigorúan tilos a tarlóégetés

Pénzbírságot vonhat maga után

FELHÍVÁS

A tarlók, száraz  növényzet és növényi maradványok égetése tilos, kizárólag különösen indokolt esetekben és speciális engedély kiváltását követően végezhető, amit a helyi önkormányzat bocsát ki a megyei környezetvédelmi hatóságok előzetes beleegyezése alapján. A kérést a megyei környezetvédelmi hivatalhoz kell benyújtani, majd a jóváhagyásról és a tarlóégetésről tájékoztatni kell a helyi katasztrófavédelmi szerveket.

Az előírások megszegése kihágásnak minősül és fizikai személyek esetén 3000-6000, jogi személyek esetén 25 000-50 000 lej között terjedő pénzbírságot is vonhat maga után.

Tűzesethez riasztották a helyi katasztrófavédelmi egységeket és a tűzoltóságot április 5-én fél négy körül a Gac-oldalba. Lakossági bejelentés érkezett a helyi rendőrséghez, aki a tűzvédelmi szervekhez továbbította az ügyet – a helyszínre kiszállva a tarlótűz megfékezéséért közbeléptek, de ekkorra már mintegy 10 hektáros beerdősödött legelőn végigpusztított a tűz.

Saját és egymás területeinek épségéért felelősek vagyunk – a gondatlanságból vagy engedély nélkül okozott tűzesetek a legelők növényzetében, a takarmány minőségében, valamint az állatvilágban is számottevő károkat okozhatnak, megfékezésük, kordában tartásuk igen nehéz. A tarlóégetés szigorúan tilos.

Kérem ossza meg ismerőseivel: