Szülőföld a távolból

“Mindig, amikor hazautazom, van egy kis rituálém: a Bucsinról lefelé megállok a kővályúnál, lemosom az arcom, iszok egy kis forrásvizet, és amikor beérek a Baricz-kanyarba olyan, mintha egy óriási katedrális küszöbén lépnék át. Angyali kis kegyhely nekem Gyergyó, és re­mélem, minél hamarabb sikerül”

A korábban itthoni kocsmákban fel­lépő Baricz Gergő tehetsége a leg­több gyergyóinak az RTL Klub csatorna közvetítésében zajló 2011-es X-Faktor tehetségkutató mű­sorban tűnt fel. Amikor gitárjába ka­paszkodva a színpadon legelőször meg­jelent, szülőfaluja nevét, Bor­zontot megemlítve, sokakban büsz­ke­séget váltott ki. A mai világban egyre nehezebb körülmények között kell boldoguljanak a fiatalok, neki si­került követni álmait, amivel re­ményt adott másoknak is, hogy minden lehetséges. A sikerhez vezető út megnyílt előtte, de soha nem feledkezett meg arról, honnan indult.

– Az, hogy Budapesten élsz, híres lettél, mennyire vál­­toztatott az értékrendsze­re­den?

– Amióta elköltöztem, so­kat változtam, de ezt nem a helynek, inkább a koromnak tulajdonítom. Minél több tapasztalatot gyűjtök életem so­rán, minél több emberrel ta­lál­kozom, annál színesebben látom a világot. Minél össze­tettebb dologról van szó, an­nál kevésbé tudom, mélyreható elemzés után, meg­kü­lön­böztetni a jót a rossztól. Épp ezért, sok fejfájástól meg­kímélve magam, az értékrend­sze­rem viszonylag a régi maradt, mindig két kérdést feltéve magamnak értékelek egy helyzetet: vajon mit mondanának erre a szüleim, il­let­ve jó-e ez nekem.

– Szerinted, mi az érték itthon, és mi Budapesten?

– Minden helynek megvan a maga sa­játossága, értéke. Otthon a bu­dapestinek, és Budapesten az ott­ho­ninak. Habár nem tudom elképzelni, hogy mutatna sínek nélkül Bor­zonton a 4/6-os villamos, vagy Bu­da­pes­ten hegy nélkül a Baricz-kanyar.

– Miért fontos számodra Gyergyó vidéke?

– Mert ott harapni lehet a levegőt, és az egyetlen hely a világon a feny­ves erdő alja, ahol békésen ki tudom pi­henni magam. Ott valóban fel tu­dok töltődni.

– Szerinted mi az, amit az em­be­rek mindig szem előtt kellene tartsanak, vigyázzanak rá a mai világban?

– Látva azt, ahogy innen is kivándorolnak az emberek, eszembe ju­tott, ha a tisztességes őseink azért fá­radoztak, hogy ott, ahol élnek, minél szebb és virágzóbb közösségi élet legyen, hogy azt a darab földet ott­honnak lehessen nevezni, akkor leg­alább egy arcul köpést jelent számukra, ha nehézségekre hivatkozva, csak úgy, könnyedén odébbállunk. Ha valaki úgy látja, nem ilyen ősei voltak, az könnyű szívvel mehetne, amerre akar, de még ő se menjen sehova, mert az addigi helyébe csak még rosszabbak jönnek!

– Mit jelent számodra a szülő­föld?

– Mindig, amikor hazautazom, van egy kis rituálém: a Bucsinról lefelé megállok a kővályúnál, lemosom az arcom, iszok egy kis forrásvizet, és amikor beérek a Baricz-kanyarba olyan, mintha egy óriási katedrális küszöbén lépnék át. Angyali kis kegyhely nekem Gyergyó, és re­mélem, minél hamarabb sikerül el­érni kitűzött céljaimat, hogy nyugodt szívvel hazatérhessek. Egye­lőre Bu­dapesten alakítom az éle­temet. Ne­­kifogtam egy zeneiskola elvég­zé­sének, próbálom fejleszteni magam, miközben önmagam is keresem.  Kegyes hozzám a sors, de én még elégedetlen vagyok, ezért úgy érzem, még rengeteg feladat áll előttem.

A fiatalok mindig keresik az útjukat, de fontos, hogy közben ne feledkezzenek meg gyökereikről, ahogy Baricz Gergő sem. Hírnévre téve szert, nem szégyellte szülőfaluját, neki köszönhetően Ma­gyar­or­szág is megtudhatta, Erdélyben van egy csepp falu, ami gyöngyszeme­ket rejt. Gergő egyelőre keresi még a he­lyét a világban, de leszögezte, kar­rier­jétől függetlenül, legkésőbb har­minc­­éves korára hazaköltözik.
Csata Beáta
Kérem ossza meg ismerőseivel: