Szülőföld, fa, véső

Tisztelgő életműalbum jelent meg a 80 éves gyergyóújfalvi Páll András fafaragóművész köszöntésére

Sajtóközlemény

A gyergyóújfalvi születésű, Marosvásárhelyen élő, de nyugalomba vonulása óta idejének nagy részét Libánban töltő Páll András alkotásai lelke mélységének, egészséges életszemléletének-világlátásának a kivetülései, amit veleszületett tehetsége öntött formába. Megbizonyosodhat erről bárki, aki betér a gyergyóújfalvi községháza épületébe vagy a katolikus templomba: előbbi plakett-, dombormű- és szoboralkotásaiból tár a szemlélő elé mintegy félszázat, utóbbi az oltáron és a szószéken őrzi a mélyen hívő és az „egyszerű emberekért rajongó” művész keze és vésője nyomát.

Páll András közeli rokona, a házasságkötése óta Kilyénfalván élő Marthy Elza határozta el másfél évvel ezelőtt, hogy erre a megbecsülésre igazán méltó munkásságra még inkább ráirányítja a nyilvánosság figyelmét és könyvet szerkeszt a család, illetve szülőfaluja büszkeségének.

Az elvi előkészítés után a gyakorlati munkafolyamat egy évvel ezelőtt kezdődött el, Gál Katalin, a Barázda című önkormányzati lap rovatvezetője és Varga Gabriella Budapesten élő újságíró hathatós közreműködésével. A felkért személyektől beérkező méltatások, emlékezések, köszöntések szövegeinek összegyűjtése és szerkesztése közben Bányász Emerencia elvégezte az alkotások képi megörökítését, a néhány találó verssel is feldíszített végső tartalmat pedig a grafikai munkák fiatal mestere, Lovász Árpád alakította 108 oldalas színes, látványos albummá. S hogy az eredmény valóban egy 108 oldalas, színes, látványos album lehetett, az döntő mértékben a két főtámogatónak, Gyergyóújfalu Község Önkormányzatának és a Gyergyóújfalvi Közbirtokosságnak köszönhető, akik első szóra felismerték a kezdeményezés jelentőségét és az alkotócsapatot támogatásukról biztosították. Hála illeti mindazon magánszemélyeket és cégeket is, akik erejükhöz mért segítségükkel a kötet megjelenésének ügye mellé álltak.

Megfelelőbb alkalmat a könyv nyilvánosságnak való átadására nem is lehetne találni, mint azt a napot az esztendőben, amely a falu egyházi és világi közösségének egyaránt ünnepe: a templomnak búcsúja, a községnek pedig falunapja. Július 2-án, szombaton Gyergyóújfaluban az ünnepi szentmise után, 13 órától a kultúrotthonban veheti kézbe a Szülőföld, fa, véső című emlékalbumot annak címzettje, Páll András, s vele együtt mindenki, akit érdekel, aki fogékony az olyan tartalomra, amely miközben gyönyörködtet, nevel is: egymás tiszteletére, szülőföldünk szeretetére, a munka megbecsülésére, múltunk ismeretére, hitünk megvallására – mindarra, ami bennünket emberré tesz. Székely magyar, keresztény emberekké.

A kötet alkotói

Kérem ossza meg ismerőseivel: